Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det beskrivs i författningen, alltså de fyra grundlagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det beskrivs i författningen, alltså de fyra grundlagarna."— Presentationens avskrift:

1 Det beskrivs i författningen, alltså de fyra grundlagarna.

2 Inga andra lagar får strida mot grundlagarna. De är svårare att ändra än en vanlig lag.  Regeringsformen  Succesionsordningen  Tryckfrihetsförordningen  Yttrandefrihetsgrundlagen

3 Här står det hur riksdag och regering skall utses och hur de skall arbeta.

4 I denna grundlag står det om att Sverige är en monarki och hur tronen ska ärvas.

5 Alla har rätt att skriva vad de tycker och tänker i tidningar och böcker.

6 Alla har rätt att säga vad de tycker i radio, tv, filmer och andra medier.

7

8  Mänskliga rättigheter respekteras.  Fungerande valsystem med allmän och lika rösträtt.  Politikerna kan avsättas  Majoriteten får bestämma De fyra grundlagarna skyddar vår demokrati.

9 DIREKTDEMOKRATIREPRESENTATIVDEMOKRATI Alla som är berörda är med och beslutar. T.ex. klassråd Man väljer representanter som sedan tar beslut som gäller alla. T.ex. Elevråd och riksdagen

10 Sverige har val vart fjärde år i september Alla vuxna över 18 år väljer då till:  Riksdagen  Landstinget (Skåne)  Kommun (Trelleborg) Vart femte år är det val till EU-parlamentet.

11 Politiken ska komma så nära de som berörs som möjligt.

12 Har hand om frågor som rör de som bor i samma område. Exempel: skola, äldreomsorg, badhus och renhållning. Film tips: http://urplay.se/Produkter/182092-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Kommunen

13 Större frågor som det behövs samarbetas kring. Det blir oftast för dyrt att skötas av varje enskild kommun. Exempel: sjukvård och kollektivtrafik Film tips: http://urplay.se/Produkter/182093-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Landstinget

14 Frågor som berör hela landet och skall vara samma i hela Sverige. - Stifta lagar - Besluta om landets budget - Kontrollera regeringens arbete I riksdagen finns 349 mandat (platser). De fördelas på de partier som fått mer än 4%. Film tips: http://urplay.se/Produkter/182091-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Riksdagen

15 Just nu sitter 8 partier i Sveriges riksdag. Hur många det blir efter valet vet vi inte. Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna Socialdemokraterna Sverige Vänster mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mdemokraterna partiet

16 Efter valet utser riksdagen en talman. Det är som en ordförande som leder riksdagens arbete.

17 Talmannen föreslår en statsminister som riksdagen godkänner. Statsministern utser sedan ministrar som bildar en regering. Det är regeringen som leder och styr landet. Men det är riksdagen som fattar alla beslut.


Ladda ner ppt "Det beskrivs i författningen, alltså de fyra grundlagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser