Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges politiska system Parti och ideologi. Politik O Politik finns i allt O Vissa har mer makt än andra O Makt är nödvändigt för förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges politiska system Parti och ideologi. Politik O Politik finns i allt O Vissa har mer makt än andra O Makt är nödvändigt för förändring."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges politiska system Parti och ideologi

2 Politik O Politik finns i allt O Vissa har mer makt än andra O Makt är nödvändigt för förändring

3 Våra grundlagar O Demokrati- Makten är delad O 4 grundlagar O Regeringsformen- att vi har rättigheter och att vi får bla rösta O Successionsordningen- tronföljden-monarki- ingen politisk makt O Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen

4 Ideologier O ” En samling idéer som beskriver hur ett bra samhälle ska se ut” O Konservatism- förändra samhället långsamt och försiktigt. Tradition, historia, kultur och religion. En stark stat O Liberalism- Friheter och möjligheter. Staten ska ha lite makt O Socialism- Minska ekonomiska skillnader. Stark stat som tar från de rika och ger till de fattiga.

5 Parti O Höger- konservativa- Kristdemokraterna och Moderaterna O Vänster- socialistiska- Vänsterpartiet och Socialdemokraterna O Mittenfältet- Liberala- Miljöpartiet och Folkpartiet O Sverigedemokraterna

6 Så styrs Sverige O Riksdag O Landsting O Kommun O Statsskick- på vilket sätt Sverige styrs utifrån de grundlagar vi har

7 Kommun O Skola, vård, renhållning m.m O Kommunens inkomster: Kommunalskatt, statliga bidrag och avgifter O Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnden

8 Landsting O Sjukvården O Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen

9 Riksdag O Folket väljer politiker till riksdagen O 349 riksdagsledamöter O Val vart fjärde år O 18 år och svensk medborgare O Proportionellt valsystem- mandat O Riksdagen fattar beslut om nya lagar O Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten O Riksdagen kontrollerar regering och myndigheter O Talman- ordförande i riksdagen O Motion(riksdag) och Prepostion (regering) - Förslag till riksdagen O Arbetet görs i utskotten

10 Regering O Styra Sverige O Ministrar O Regeringskansliet: statsrådsberedningen(hjälp)och departementen(experter) O Olika regeringar O Majoritetsregering(mer än hälften i riksdagen) O Minoritetsregering(söka stöd i olika frågor) O Koalitionsregering(allianser) O Samlingsregering(kris och katastrofer) Regeringen måste ha riksdagens stöd

11 Regeringens uppgifter O Regeringen lämnar förslag till riksdagen O Regeringen ser till att riksdagens beslut genomförs O Regeringen ansvarar för utrikespolitiken- företräda Sverige i EU O Regeringen leder förvaltningen- (utnämna högre tjänstemän samt hur läroplanen ska användas)

12 Europeiska Unionen O Medlem 1995 O Frihandel- Inga tullar, bo och arbeta vart vi vill O De fyra friheterna: varor, tjänster, människor och pengar kan fritt passera mellan medlemsländerna- Den inre marknaden O Beslut i EU påverkar Sverige

13 Vem bestämmer i EU O Ministerrådet- samtliga länders ministrar som fattar beslut O Kommissionen - ansvarar för att ministerrådets beslut genomförs O Parlamentet- ledamöter som får lämna synpunkter O EG domstolen- lösa konflikter mellan medlemsländerna samt tolka lagar som styr samarbetet i unionen O Eu finansieras av EU länderna


Ladda ner ppt "Sveriges politiska system Parti och ideologi. Politik O Politik finns i allt O Vissa har mer makt än andra O Makt är nödvändigt för förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser