Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati OchDiktatur. Vad ä r en stat? En politisk apparat (Regering/Riksdag, ämbetsverk och myndigheter) Först och främst måste det finnas ett territorium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati OchDiktatur. Vad ä r en stat? En politisk apparat (Regering/Riksdag, ämbetsverk och myndigheter) Först och främst måste det finnas ett territorium."— Presentationens avskrift:

1 Demokrati OchDiktatur

2 Vad ä r en stat? En politisk apparat (Regering/Riksdag, ämbetsverk och myndigheter) Först och främst måste det finnas ett territorium med befolkning. Den måste erkännas av andra stater. Den måste vara självständig (suverän)

3 Vad ä r ett statsskick? Statsskicket anger vilken form av styre som finns i ett land helt enkelt. Exempelvis: Demokrati, diktatur, republik,monarki samt en hel rad andra: Anarki, Geniokrati, Hierokrati,Kleptokrati, Meritokrati, Nekrokrati, Oligarki, Plutokrati, Teknokrati och Teokrati. Sveriges statsskick är konstitutionell monarki..

4 Vad styr hur Sverige skall styras? Regeringsformen Yttrandefrihetsgrundlagen Tryckfrihetsf ö rordningen Successionsordningen Dessa fyra kallas grundlagar.

5 Ett samh ä lle kr ä ver ett ledarskap.

6 Den som best ä mmer. De/Den som hjälper den som bestämmer De som utför vad som bestämts. ”Vanligt folk”

7 Fr å gan ä r: Hur ska ledarskapet utses? Genom Arv, Val eller Självutnämnt ?

8 DIKTATUR TYSKLAND Italien RYSSLAND Forna Sovjet Kina Adolf HitlerMao Tse Tung Benito Mussolini Josef Stalin

9 N å gra K ä nnetecken: Ofta enpartistat med h ö gst oregelbundna val. Besluten fattas av de som ä r h ö gst upp i hierarkin Man till å ter inte olikt ä nkande. Ingen press- och yttrandefrihet. Medierna ä r censurerade. Ingen offentlighetsprincip. Det finns ofta en hemlig polis som kontrollerar befolkningen. Angiverisystem.

10 DIKTATUR Nu då? KUBA NordkoreaZIMBABWE Vitryssland Kim Jong Il Raul Castro Aleksandr Lukasjenko Robert Mugabe

11 Vanliga konsekvenser: Protester mot den sittande regimen bem ö ts med v å ld. M ä nniskors lika v ä rde respekteras inte.

12 Vanliga konsekvenser: Omvärlden får inte veta vad som händer i landet. Förutom ”positiva” saker, som ofta inte stämmer, eller så gäller det positiva endast för en bråkdel i befolkningen. Tjernobyl (norra Ukraina) 1986

13 I v ä rsta fall … Folkmord och f ö rf ö ljelser av olika grupper hos befolkningen

14 Demokrati d å ?

15 K ä nnetecken! Ta reda p å vad dessa inneb ä r: Regelbundna val och fri partibildning. Majoritetsprincipen. Yttrande och å siktsfrihet. Beredningstv å ng innan beslut. Offentlighetsprincip. Allm ä n och lika r ö str ä tt med ett flerpartisystem. R ä tts ä kerhet Religionsfrihet. R ö relsefrihet. M ö tesfrihet.

16 Demokrati kan ut ö vas p å tv å sett: Direkt demokrati… Och Indirekt demokrati Schweiz Sverige

17 Direkt demokrati Folket röstar i folkomröstningar för att få vara med och bestämma. Stora som små frågor. Beslutet som folket tagit verkställs av politikerna. 1. 2. Indirekt demokrati Folket röstar på olika partier som de tycker representerar dem bäst. I dessa partier finns politiker som vill representera sina väljare. Politiker får bestämma i olika frågor och har då sin partipolitik som utgång. De partier som fått flest röster får bestämma mest. Beslutet som tagits av politikerna verkställs. 1. 2. 3.

18 Maktindelningsprincipen? Lagstiftande makt Makthavare Verkställande makt Dömande makt Verkställande makt Lagstiftande makt Dömande makt Vanligen Regering eller President Vanligen ett parlament eller en kongress Någon form av domstolsväsen

19 Folkomr ö stningar i Sverige 1922 Införandet av allmänt alkoholförbud 1955 Övergång till högertrafik. 1957 Allmän tilläggspension 1980 Kärnkraftsfrågan 1994 Medlemskap i EU 2003 Medlemskap i EMU Hur gick det på omröstningarna och hur bör politikerna tolka ett resultat!

20 Demokrati eller diktatur? Vilka fördelar kan du se med en diktatur och nackdelar med en demokrati?


Ladda ner ppt "Demokrati OchDiktatur. Vad ä r en stat? En politisk apparat (Regering/Riksdag, ämbetsverk och myndigheter) Först och främst måste det finnas ett territorium."

Liknande presentationer


Google-annonser