Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografi – läran om befolkning Platsen – naturgivna förutsättningar, ekonomisk utveckling, levnadsstandard, tillgång till mat och vatten, hälsovillkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografi – läran om befolkning Platsen – naturgivna förutsättningar, ekonomisk utveckling, levnadsstandard, tillgång till mat och vatten, hälsovillkor."— Presentationens avskrift:

1 Demografi – läran om befolkning Platsen – naturgivna förutsättningar, ekonomisk utveckling, levnadsstandard, tillgång till mat och vatten, hälsovillkor Befolkning - storlek, sammansättning mellan ålder och kön, tillväxttrender, migration

2 Dagens folkmängd 7 miljarder 2050 års folkmängd 9 miljarder

3 Antalet födda överstiger antalet döda Växer exponentiellt Globala utmaningar Minska antalet födslar Regionalt, lokalt annan utveckling Migration borträknad

4

5 Niger 52/3.5 Afghanistan 46/2,7 Burkina Faso 45/3 Japan 7,8/0.29 Tyskland 8/0.062 HongKong 7,8/ 0.054 Litauen 9,7/-2.6

6 Sverige

7 Niger 79/54 Afghanistan 165/47 Kongo Dem rep 126/45 Island 1,9/15 Luxemburg 1,9/11 Sverige 2,3/12

8 Bakomliggande orsaker till variationer i nativitet och mortalitet Befolkningssammansättning unga/gamla Industrialiseringsnivå Utbildningsnivå (kvinnor) Jämställdhet Kultur, religion Politik

9 Visar ett lands befolkningsprofil Visar befolkningen fördelat på kön och ålder

10 Ung befolkning kräver: utbildning, hälsa, arbetstillfällen Äldre befolkning kräver: hälsa, pension Dependency ratio: hur många unga/gamla som försörjs av befolkningen mellan 15-64 år.

11 Demografiska transitionen: STADIE 1 Naturlig folkökning: Nativitet-Mortalitet Stadie 1: Fram till ca 1750, hög nativitet -hög mortalitet ingen befolkningsförändring; krig, svält, sjukdomar

12 Demografiska transitionen: STADIE 2 Stadie 2: hög nativitet - minskad mortalitet kraftig befolkningsökning; medicin, mathantering, sanitet, inkomst

13 Stadie 3: Minskad nativitet, minskad mortalitet minskad befolkningsökning; låga dödstal, fördel med många barn avtar, ökad kvinnostatus

14 Stadie 4: låg nativitet, låg mortalitet ingen befolkningsökning; åldrande befolkning

15 Stadie 5: låg nativitet, ökad mortalitet befolkningsminskning

16

17 FRÅGA: Vilka minsta gemensamma nämnare finns för tätbefolkade områden?

18 50% av jordens befolkning bor på 5% av jordens yta 60% bor på 10% yta 100% bor på mindre än 20% yta Viktiga kluster : Ostasien Japan, Kina, Taiwan, Sydkorea=25% av befolkningen Sydostasien Indien, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Kambodja, Thailand, Burma, Vietnam=22 % (Europa=12%)

19 Resurserna räcker inte till Måttet är värderande Kan ses lokalt, regionalt och globalt Alla tätbefolkade områden är inte överbefolkade Bärkraften anger antalet människor som kan försörjas FRÅGA: Global överbefolkning Vilka orsaker kan det finnas bakom att ett lands resurser inte räcker till? Hur är överbefolkningen fördelad mellan fattiga och rika länder sett ur ett globalt perspektiv?

20 Städer kan ge hälsa, välfärd, public service Befolkningsökningen minskar andel odlingsbart land Expanderar över odlingsbart land Urbaniseringen går fort i fattigare länder Slumområden Kinas befolknings förflyttning från land till stad är den största migrationen i världshistorien

21 Befolkningsökningen i världen fördelat på fattiga och rika länder

22 Population momentum Det som är igångsatt kommer att fullföljas. Över 40% av Afrikas befolkning är under 18 år. Växer upp och bildar familj. Åldringsexplosion år 2025 kommer 1.9 miljarder människor att vara över 60 år.

23 Hur många vi blir? Hur vi lever?


Ladda ner ppt "Demografi – läran om befolkning Platsen – naturgivna förutsättningar, ekonomisk utveckling, levnadsstandard, tillgång till mat och vatten, hälsovillkor."

Liknande presentationer


Google-annonser