Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har du med dig bok, penna och block. Sätt dig ned. Fundera på hur en vattenmolekyl ser ut under tystnad. 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har du med dig bok, penna och block. Sätt dig ned. Fundera på hur en vattenmolekyl ser ut under tystnad. 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH."— Presentationens avskrift:

1 Har du med dig bok, penna och block. Sätt dig ned. Fundera på hur en vattenmolekyl ser ut under tystnad. 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH 5.Lösningsmedel

2 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH 5.Lösningsmedel Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

3 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH 5.Lösningsmedel Vattenmolekylen är en dipol. Vattenmolekylen håller ihop med elektronparbindning. Det gör att elektronerna oftare är i syredelen av molekylen. Vi får en mer positiv sida och en mer negativ sida. + -

4 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH 5.Lösningsmedel Det är vattenmolekylens plus och minussidor som gör att vi får ytspänning. Molekylerna dras till varandra och håller gärna ihop. Som magneter.

5 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH 5.Lösningsmedel pH pH mäter hur mycket vätejoner det finns löst i vattnet. Vatten balanserar av sig själv alltid fram och tillbaka mellan lite surare. Oftast är vatten neutralt. Läs sidan 68-69 i boken.

6 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH 5.Lösningsmedel

7 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH 5.Lösningsmedel


Ladda ner ppt "Har du med dig bok, penna och block. Sätt dig ned. Fundera på hur en vattenmolekyl ser ut under tystnad. 1.Upprop 2.Varför vatten? 3.Vattenmolekylen 4.pH."

Liknande presentationer


Google-annonser