Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Salter och metalloxider Kap 5

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Salter och metalloxider Kap 5"— Presentationens avskrift:

1 Salter och metalloxider Kap 5
Jonföreningar Salter och metalloxider Kap 5

2 Laborationen vi gjorde
Vi tog två ämnen som var för sig är livsfarliga. Saltsyra, HCl är en stark syra som är frätande Natriumhydroxid, NaOH är en stark bas som också är frätande. Starka baser löser upp fett. Därför är natriumhydroxid särskilt farligt att få i ögonen. Om man skulle dricka en koncentrerad lösning av något av dessa ämnen skulle det vara stor risk att man dog.

3 Neutralisation När vi genomför en neutralisation av saltsyra och natriumhydroxid uppstår nya ämnen som inte alls är farliga, snarare livsnödvändiga. Vatten och salt En förutsättning för att det ska bli en neutralisation är att vi har lika mycket av varje. Saltsyra har pH 1 och natriumhydroxid har pH 14 Alltså väldigt surt och väldigt basiskt Men i rätt proportioner blir lösningen neutral, pH 7

4 Reaktionsformel HCL + NaOH Vi skriver först ämnena i jonform
H2O + NaCL Använd reaktionspilar HCL + NaOH  H+ + CL- +Na+ + OH- H2O + NaCL Ämnena som har bildats är vatten och salt

5 Indunstning Om vi låter den neutrala lösning stå några dagar kommer vattenmolekylen att dunsta bort. Det som blir kvar är saltet Vanligt bordssalt Ett salt är en förening av två joner En jonförening

6 Många olika jonföreningar, salter
Många jonföreningar är vita. De är fasta kristaller. Men de kan ha många olika färger Kopparsulfat är t.ex. blått Många finns naturligt i marken. Salter kan bildas på många olika sätt. Natriumklorid, NaCL kan t.ex. bildas av natrium (metall) och klorgas

7 Kristaller Natriumklorid bildar kristaller.
Det är egentligen inte en molekyl. Snarare en formelenhet. Ett mönster av lika många natriumjoner som hydroxidjoner.

8 Namnge ett salt Metaller bildar oftast en positiv jon. T.ex. Na+, Cu+
Sätt den positiva jonen först och den negativa jonen sist. Om den negativa jonen kommer från en atom får den ändelsen –id Natriumklorid eller kopparklorid Om den negativa jonen är en sammansatt jon , t.ex. SO42- får den istället ändelsen –at eller -it T.ex. kopparsulfat eller nitrit

9 Negativa joner Saltsyra HCL CL- kloridjon
Svavelsyra H2SO4 SO42- sulfatjon Salpetersyra HNO3 NO3- nitratjon Kolsyra H2CO3 CO32- karbonatjon

10 Vad är det som håller ihop en jonförening
Natrium är ett grundämne med atomnummer 11 I kärnan finns 11 positivt laddare protoner. Runt kärnan kretsar 11 negativt laddade elektroner. Den totala laddningen är 0 eller neutral, dvs oladdad. En natriumjon har 11 protoner men har tappat en elektron dvs 10 e- Laddning blir positiv Na+

11 Klorjonen Klor är också ett grundämne med atomnummer 17
Dvs 17 protoner och 17 elektroner, total laddning = 0 Klor saknar en elektron i sitt yttersta skal och tar gärna upp en elektron. Då får den fler elektroner (18e-) än protoner (17p+), dvs laddningen blir negativ.

12 När dessa möts När Na+ och CL- möts uppstår en skillnad i laddning som håller ihop jonerna. Plus dras mot minus. Elektrostatiska krafter.

13 Jonföreningar är starka
Jonföreningar hålls samman av elektriska krafter. Det krävs höga temperaturer för att bryta en jonförening, Natriumklorid smälter vid 801° C och kokar vid 1413 ° C Men det går ganska lätt att lösa natriumklorid i vatten. Vatten har en negativ och en positiv sida, dipol. Vatten molekylen lägger sig mellan Na+ och Cl- De elektrostatiska krafterna bryts så att fria natriumjoner och kloridjoner bildas igen. Sid 354


Ladda ner ppt "Salter och metalloxider Kap 5"

Liknande presentationer


Google-annonser