Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analysförm åga Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet. Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analysförm åga Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet. Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker."— Presentationens avskrift:

1 Analysförm åga Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet. Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker olika. Jämför saker, hur de är lika och olika varandra. Ser att det finns både dåliga och bra sätt med allt. Kan förklara och visa hur saker hör ihop. Beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden. Förklara och påvisa samband Beskriver orsaker och konsekvenser. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar

2 Begreppslig förmåga Förstå hur begrepp och ord hör ihop. Kunna använda ord och begrepp på nya sätt. Kunna använda ord och begrepp vid olika tillfällen. Relatera begreppen till varandra. Använda begrepp i olika/nya sammanhang. Förstå vad begreppen och orden betyder. Förstår innebörden av begreppen.

3 Förmåga att hantera information. Fundera över om informationen man har hittat är rätt och riktig för att vet om man kan använda sig av den. Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt. Kunna söka efter och samla ihop information som man vill ha. Veta skillnaden mellan fakta och åsikter. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Söka, samla,strukturera/sor tera och kritiskt granska information.

4 Kommunikati v förmåga. Samtala, resonera och diskutera med varndra. Beraätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör. Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår. Motivera Samtala Diskutera Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

5 Kommunikati v förmåga Kunna och våga diskutera det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat. Våga säga vad man tycker och stå för vad man tycker. Redovisa sitt arbete för andra. Framföra och bemöta argument Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Presentera Kunna och våga berätta hur det kommer sig att man tycker som man gör.

6 Metakognitiv förmåga Fundera över om informationen är viktig eller inte. Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat. Visa att man lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att man funderar övet dem. Reflektera. Värdera. Tolka. Välja mellan olika strategier.

7 Metakognetiv förmåga Våga ändra sig om det visar sig att en sak är fel. Våga testa sig fram. Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i och med tanke på vad man vill ska hända. Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Fundera över vad som är möjligt eller inte i olika situationer. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Ha omdöme om. Avgöra rimlighet Pröva och ompröva. Visa att man kan ta goda beslut.


Ladda ner ppt "Analysförm åga Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet. Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker."

Liknande presentationer


Google-annonser