Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analysförmåga Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analysförmåga Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar"— Presentationens avskrift:

1 Analysförmåga Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar
Förklara och påvisa samband Kan jämföra de bra och dåliga sätten för att välja det bästa sättet. Kan förklara och visa hur saker hör ihop. Ser att det finns både dåliga och bra sätt med allt. Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Jämför saker, hur de är lika och olika varandra. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden. Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan förstå saker olika.

2 Förstår innebörden av begreppen.
Använda begrepp i olika/nya sammanhang. Förstå vad begreppen och orden betyder. Kunna använda ord och begrepp på nya sätt. Begreppslig förmåga Kunna använda ord och begrepp vid olika tillfällen. Relatera begreppen till varandra. Förstå hur begrepp och ord hör ihop.

3 Söka, samla,strukturera/sortera och kritiskt granska information.
Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Kunna söka efter och samla ihop information som man vill ha. Förmåga att hantera information. Fundera över om informationen man har hittat är rätt och riktig för att vet om man kan använda sig av den. Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt. Skilja mellan fakta och värderingar. Veta skillnaden mellan fakta och åsikter.

4 Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Samtala Diskutera Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår. Samtala, resonera och diskutera med varndra. Kommunikativ förmåga. Motivera Redogöra, formulera, resonera och redovisa. Beraätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör.

5 Framföra och bemöta argument
Presentera Framföra och bemöta argument Kunna och våga diskutera det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat. Redovisa sitt arbete för andra. Kommunikativ förmåga Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Våga säga vad man tycker och stå för vad man tycker. Kunna och våga berätta hur det kommer sig att man tycker som man gör.

6 Välja mellan olika strategier. Tolka.
Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat. Metakognitiv förmåga Reflektera. Fundera över om informationen är viktig eller inte. Värdera. Visa att man lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att man funderar övet dem.

7 Visa att man kan ta goda beslut.
Våga ändra sig om det visar sig att en sak är fel. Avgöra rimlighet Pröva och ompröva. Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Våga testa sig fram. Metakognetiv förmåga Fundera över vad som är möjligt eller inte i olika situationer. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Ha omdöme om. Visa att man kan ta goda beslut. Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i och med tanke på vad man vill ska hända.


Ladda ner ppt "Analysförmåga Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar"

Liknande presentationer


Google-annonser