Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bästa utveckling för alla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bästa utveckling för alla"— Presentationens avskrift:

1 Bästa utveckling för alla
Fokusområden Nackaborna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar och får hjälp innan problemen blir för stora. Den som behöver hjälp får det enkelt och snabbt genom ett varierat utbud av lättillgängligt stöd. Aktiviteter för att nå målet Tidiga insatser för målgruppen med psykisk funktionsnedsättning Öppna verksamheten – Träfflokaler Antalet besökare ökar stadigt. De öppna aktiviteterna når en bredare målgrupp Unga vuxna grupp Hög grad av delaktighet _ Case Manager som servicefunktion Lots - Case Manager

2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Fokusområden Annan särskilt anpassad bostad som Nackabor i behov av stöd har tillgång till anpassade boendeformer integrerade i alla kommundelar vilket bidrar till ökad inkludering och goda villkor för alla. Aktiviteter för att uppnå målet Långsiktig plan för att klara behovet av LSS-bostäder antagen Behovsprognos om cirka 140 lägenheter Två servicebostäder klara för inflyttning 2018/2019. Nya Gatan 2021 Utmaningar Nybyggnation stannat av Detaljplaner överklagas

3 Stark och balanserad tillväxt
Fokusområden Barn och unga ska ges förutsättningar till bästa möjliga uppväxt och vuxenliv. Samarbetet med civilsamhället, föreningar och volontärverksamhet är starkt och förebygger sociala problem. Aktiviteter för att nå målet - Verksamhetsbidrag till föreningar i syfte att öka tillgänglighet. Sista ansökningsdag 30 november. Basutbildning i neuropsykiatri

4 Maximalt värde för skattepengarna
Fokusområden Nackabor erbjuds insatser av utförare och anordnare med hög kvalitet. Medborgarnas krav på hög tillgänglighet och flexibilitet tillgodoses genom effektiva rutiner, digitalisering och utveckling. Aktiviteter för att nå målet Ökat antal anordnare av daglig verksamhet Fler anordnare och varierat utbud och innehåll Jämföraren Förenklar och effektiviserar uppföljning och möjlighet för kunder att jämföra anordnare Välfärdstekniklösningar Plan för implementering tas fram under hösten 2017.


Ladda ner ppt "Bästa utveckling för alla"

Liknande presentationer


Google-annonser