Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt läge Bemanningsföreskriften Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer 16 mars 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt läge Bemanningsföreskriften Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer 16 mars 2016"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt läge Bemanningsföreskriften Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer 16 mars 2016 helena.henningson@skl.se

2 Regeringens beslut 11 februari  Föreskriften antogs inte!  Ny förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2 kap § 3  Förtydligande - inte en skärpning - bemanning efter behov, och tillgång till personal dygnet runt  Träder i kraft 15 april 2016

3 Ur Förordning om ändring av socialtjänstförordningen (2001:937) ” I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.” R egeringsbeslut 11 februari 2016

4 Konsekvenser  Inga krav på biståndsbeslutade omsorgsinsatser i särskilt boende – samma som nu  Bemanning – ”utan dröjsmål kan ge honom/henne det stöd…” inte aktuellt  Kommunernas ansvar är att se till att det finns tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den enskildes förutsättningar samt behov av stöd och hjälp avgör och finns det behov av på boendet närvarande personal ska sådan finnas.

5 Vad händer nu?  SKL tillsammans med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, Famna & Vårdföretagarna tar fram rekommendationer för kvalitet och bemanning i särskilt boende.  IVO och Socialstyrelsen bjuds in  Rekrytering pågår av projektledare  Under 2016 arbetas förslag fram  Fastställs av SKLs styrelse rekommendation till alla kommuner  År 2017 – ”implementering” och stöd i genomförande

6 Goda exempel sökes & era medskick  Bedömning av behov  Bemanning efter behov – schemaläggning  Välfärdsteknik i särskilt boende – t ex för att uppmärksamma ett behov  Östersundsstudien  Sundsvall, Västerås, Göteborg …  Annat av intresse….  Vad vill ni skicka med, så här i början på processen?


Ladda ner ppt "Aktuellt läge Bemanningsföreskriften Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer 16 mars 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser