Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information till huvudmän.  Hälsa  Levande kommun och landsbygd  Framtida generationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information till huvudmän.  Hälsa  Levande kommun och landsbygd  Framtida generationer"— Presentationens avskrift:

1 Information till huvudmän

2  Hälsa  Levande kommun och landsbygd  Framtida generationer www.sverigesradio.se

3  Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag  Åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningen  Verksamheter, åtgärder och klimatförändringar medför hot mot vattenkvaliteten  Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten

4  Antal täkter  Antal berörda personer  Antal berörda verksamheter  Skydd idag www.vf.se

5 1. (Miljösamverkanprojekt, tagit fram mall) 2. Inventering av vattentäkter 3. Ärendet och förslag till finansiering lyfts i nämnd 4. Beslut i nämnd om att gå vidare eller ej 5. Informationsmöte med huvudman för täkt 6. Ta fram tekniskt underlag (riskinventering) 7. Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter 8. Samråd med berörda 9. Ev. revidering 10. Reviderad version presenteras för nämnd 11. Beslut i KF 12. Kungörelse av fullmäktiges beslut 13. Utskick till berörda 14. Läggs in i kommunala beslutsunderlag (exv. ÖP)

6  Alternativet är skydd enligt 7 kap miljöbalken  Medför betydande utredningskostnader  Lokala hälsoskyddsföreskrifter bedömt som lämpligt för mindre enskilda vattentäkter  Mindre omfattande krav på utredning  Enklare ärendegång  Ej ersättningsgrundande

7  Miljökontoret kommer att vända sig till er för dialog och samråd  Föreskrifterna kan innebära skärpningar av vissa befintliga regleringar  Täkten och skyddet av denna uppmärksammas  Eventuella kostnader i att ta fram tekniskt underlag och föreskrifter


Ladda ner ppt "Information till huvudmän.  Hälsa  Levande kommun och landsbygd  Framtida generationer"

Liknande presentationer


Google-annonser