Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat ÅU 2016 NV rapport Arbete med vattenskydd och planering krävs för att målet ska nås. Vattenförsörjningsplaner har tagits fram för allt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat ÅU 2016 NV rapport Arbete med vattenskydd och planering krävs för att målet ska nås. Vattenförsörjningsplaner har tagits fram för allt."— Presentationens avskrift:

1 Resultat ÅU 2016 NV rapport 6707 2016 Arbete med vattenskydd och planering krävs för att målet ska nås. Vattenförsörjningsplaner har tagits fram för allt fler län och kommuner. Arbetet med framtagande av nya vattenskyddsområden vid grundvattentäkter har dock avstannat. Förstärkning av utbildningsinsatser om grundvattnets och vattenskyddets roll inom samhällsplaneringen. Utökad grundvattenövervakning är nödvändig VF och MKM. Under 2015 screening av (PFAS) i yt- och grundvatten. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har ännu inte kunnat fastställas.

2 Forts ÅU 16 Information om grundvattenkemiberoende akvatiska och terrestra ekosystem har förbättrats under året. Insatser för att skydda viktiga källmiljöer planeras. Kunskapen om nivåförändringar behöver via samverkan utökas framförallt i tätbebyggda områden. Användning av naturgrus till okvalificerade ändamål minskar men inte för användning till betong. Omställning till att istället använda krossat berg kräver etablering av fler nya bergtäkter. Arbetet med att ta fram materialförsörjningsplaner måste intensifieras.

3 Åtgärder Miljömålsrådet SGU

4 Större källor >10 l/s (120 st)

5 782 inom 1000m från VISS at risk (tre olika db, är antagligen färre)

6 Viktiga frågor inför RÅU och ÅU 17 Hantering av frågor kring låga grundvattennivåer Vattenplanering Synpunkter på dricksvattenutredningen; vattenskydd... Samling kring gv-beroende ekosystem Urbana områden, vatten, markanvändning och materialhantering

7 Målmanualen SGU 2014 Ingen uppdatering skett Många förslag, några utgör utgångspunkt för utveckling av indikatorer i regeringsuppdrag (klart i mars; i praktiken innan årsskiftet.)

8

9 Indikatorer - diskussionspunkter Länsstyrelsernas arbete med indikatorer RUS insatser i regeringsuppdraget? Vad saknas för typ av indikatorer?

10 Genomförandeplan Miljömål SGU Ingår: Åtgärder Miljömålsrådet Löpande verksamhet som övervakning Andra specialinsatser som gv-kartläggning Öland, Agenda 2030 GGK,...

11

12

13


Ladda ner ppt "Resultat ÅU 2016 NV rapport Arbete med vattenskydd och planering krävs för att målet ska nås. Vattenförsörjningsplaner har tagits fram för allt."

Liknande presentationer


Google-annonser