Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi för Läkemedel 2016 – Strategi för Läkemedel Landstingsstyrelsen : Landstingets strategi för läkemedel ger en samlad bild av landstingets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi för Läkemedel 2016 – Strategi för Läkemedel Landstingsstyrelsen : Landstingets strategi för läkemedel ger en samlad bild av landstingets."— Presentationens avskrift:

1 Strategi för Läkemedel 2016 – 2019

2 Strategi för Läkemedel Landstingsstyrelsen 2015-05-27: Landstingets strategi för läkemedel ger en samlad bild av landstingets utmaningar och prioriterade åtgärder inom läkemedelsområdet för åren 2016 till och med 2019. Strategin, med en årlig handlingsplan innehållande konkreta aktiviteter, utgör underlag för landstingets och divisionernas förbättringsarbete och prioriteringar. Strategin har utarbetats i samverkan med styrgrupp läkemedel, läkemedelskommittén och andra representanter för landstingets hälso- och sjukvård. Den ansluter till landstingets verksamhetsstrategi för hälso- och sjukvård.

3 Övergripande mål: - Rätt läkemedelsanvändning medicinskt ändamålsenlig och säker med fokus på värde för patienten resurseffektiv och processorienterad med bästa tillgängliga kunskap som grund långsiktigt värdeskapande för samhälle och miljö

4 Framgångsfaktorer verksamheternas engagemang årlig handlingsplan ledningssystemet uppföljning

5 Ledningssystemet

6 Tre huvudprocesser för att uppnå Rätt läkemedelsanvändning Rätt läkemedelsbehandling Rätt läkemedelshantering Rätt läkemedelsförsörjning

7 Handlingsplan 2016, Rätt Läkemedelsbehandling Läkemedelsgenomgång/berättelse i rutinsjukvård Njurstöd i VAS/LM Förstärkt uppföljning av läkemedelsförskrivning på kliniknivå Projekt lokal kunskapsstyrning med läkemedelsstöd från klinikapotekare Ekonomiskt mål (minska skillnaden mot riket med 100 kr/inv)

8 Handlingsplan 2016, Rätt Läkemedelshantering Verksamheterna genomgår och följer upp kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen it-förbättringar i VAS/LM/externa moduler Rätt Pascal-användning Ekonomiskt mål (minska skillnaden mot riket med 100 kr/inv)

9 Handlingsplan 2016, Rätt Läkemedelsförsörjning Landstinget genomför kostnadseffektiva och hållbara upphandlingar och inköpsavtal inom läkemedelsområdet – följsamhet till avtal Ny Logistikmodell – centrallager och endast akutlager på de två sjukhusapoteken Nytt avtal maskinell dosdispensering Ekonomiskt mål (minska skillnaden mot riket med 100 kr/inv)

10 Förändringar normaltillstånd Hälsan är slutmålet Fokus på resultat för patienten Ordnade former vid införande nya metoder Patientens behov styrande för planeringen Alla behövs i förbättringsarbetet Vår verksamhetsstrategi

11 Framtida fokus på: -Vård av äldre -Psykisk hälsa -Prevention Från specialiserad vård till primärvård och från sjukhusvård till mer öppnare vårdformer Patienten som partner – ökat inflytande, medverkan och ansvar Färre och större hälsocentraler – primärvårdens roll i vårdsystemet Ytterligare koncentration av verksamhet inom den specialiserade vården Mera distansvård och e-lösningar Fortsatt fokus på kompetensväxling, arbetssätt och vårdflöden Nödvändigt prioritera resurser för hälsofrämjande insatser samt framtidsinvesteringar


Ladda ner ppt "Strategi för Läkemedel 2016 – Strategi för Läkemedel Landstingsstyrelsen : Landstingets strategi för läkemedel ger en samlad bild av landstingets."

Liknande presentationer


Google-annonser