Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetskonferens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetskonferens"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetskonferens 20170904
Kunskapsstyrning Patientsäkerhetskonferens

2 Definition Kunskapsstyrning
”Med kunskapsstyrning är målet att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och till ledarskapet. Kunskapsstyrningen bidrar till att utveckla ett lärande system.”

3 Vad menas med kunskapsstöd?
Nationella riktlinjer NR Diabetes Vårdprogram Vårdprogram diabetes Behandlingslinjer BHL Kol Beslutsstöd beslutsstöd Primärvårdens kliniska kunskapsstöd nt/Hj%C3%A4rtsvikt

4 Stöd till uppföljning och analys
Vården i siffror Ortopedi Öppna jämförelser Kvalitetsregister Primärvårdsindikatorer

5 Stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap
Modeller för verksamhetsutveckling SKLs utbildningsmaterial till chefer och ledare

6

7 Kunskapsstyrning i Region Norrbotten
Expertgrupper: Mål: Att på uppdrag från regionledningen verka för en kostnadseffektiv vård och jämlik vård i hela länet som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Uppdrag: Expertgruppen ska på en regionövergripande nivå samla in och analysera resultat samt ge förslag på förbättringsområden till linjeorganisationen. Utifrån förslagen fastslås i samråd med linjeorganisationen divisionens mål Läkemedelskommittén

8 Expertgrupper 1 Astma/KOL 2 Demens 3 Missbruk och beroende 4 Diabetes
5 Rörelseorganens sjukdomar 6 Sjukdomsförebyggande metoder 7 Stroke 8 Cancer 9 Depression och ångest 10. Hjärtsvikt

9 Kunskapsunderlag Uppföljning Stöd till förbättring
Exv Nationella riktlinjer, kunskapsstöd primärvård, SBU rapporter, GAP-analyser, konsekvensanalyser, horisontell prioritering Horisontell prioritering Uppföljning ÖJ, Kvalitetsregister, Datalagret Stöd till förbättring Utvecklingsavdelning, verksamhetsutvecklare

10 Strateg kunskapsstyrning
Ansvar för att skapa strukturer för kunskapsstyrning: Expertgrupper, processen Nationella riktlinjer, Kunskapsstöd, Horisontell prioritering Uppföljning och analyser av data, Vården i siffror, Öppna jämförelser Delta i lokala, regionala och nationella nätverk


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetskonferens"

Liknande presentationer


Google-annonser