Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt: lokal kunskapsstyrning i primärvården med klinikapotekare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt: lokal kunskapsstyrning i primärvården med klinikapotekare"— Presentationens avskrift:

1 Projekt: lokal kunskapsstyrning i primärvården med klinikapotekare 2016-2018

2 Projektsatsning 2016-2018 Lokal kunskapsstyrning i primärvården med klinikapotekare Klinikapotekare på 10 hälsocentraler i länet för att stödja genomförandet av läkemedelsgenomgångar och andra aktiviteter som förbättrar läkemedelsanvändningen Målet är att förbättra patientsäkerhet och kostnadseffektivitet i läkemedelsanvändningen

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Två möjligheter till samverkan: Patientnära läkemedelsstöd Läkemedelsgenomgångar - konsultationer - verksamheten sätter mål - uppföljning - utbildning/information Ex. Infektionsavdelning SY, neurorehab SY, strokerehab SY, geriatrik SY, ortopedavdelning SY, psykiatri SY, medicin 2A/3A Kalix samt samverkansprojekt med några hälsocentraler. Verksamhetsnära läkemedelsstöd Analys av verksamhetens förskrivning - verksamheten sätter mål - uppföljning med benchmarking - utbildning/information Ex. Hälsocentraler i Piteå Läkemedelsenheten

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Några vittnesbörd från verksamheterna… Infektionsavdelning SY: Klinikapotekaren utgör en viktig resurs och har i många fall bidragit till förbättrad vård och säkerhet för patienterna på infektionsavdelningen. Avdelningens personal har mycket positiva erfarenheter av funktionen. Klinikapotekaren är en starkt bidragande faktor till kunskapsstyrning i praktiken och till klinikens förbättringsarbete inom läkemedelsprocessen. Ortopedavdelning SY: Med ett samverkande team från flera yrkesgrupper fås en helhetssyn på den äldre patientens problematik och en översyn av läkemedel under vårdtiden förbättras patientens behandlingsresultat. Läkemedelsgenomgångar särskilt boende: Jag tyckte att jag hade ändå bra koll på medicinerna - men nej - apotekaren visste ju så mycket mer som var viktigt och bra! Vilket tillskott både för oss som doktorer och för patienterna!! Jag är övertygad att om man tar hjälp av apotekaren så är det definitivt ett steg till säkrare läkemedelsförskrivning och ökad livskvalité för patienterna. Hälsocentraler Piteå: Bra upplägg med kombinationen oberoende saklig information samt konkreta siffror för vår hälsocentral där man per enhet fick ta fram egna mål – upplägget är optimalt! Geriatrisk vårdavdelning SY: ”Klinikapotekaren är en nödvändig funktion i vår verksamhet och bidrar till nytta och ökad säkerhet för patienterna. Utan klinikapotekare i vårdteamet skulle fokus på läkemedel minska och jag är övertygad om att antalet läkemedelsrelaterade incidenter skulle öka, såsom exempelvis biverkningar och sjukhusinläggningar.” Läkemedelsenheten

5 Efter vidare förankring…. Aktuell lägesbild sept 2016 Läkemedelsenheten 10 hälsocentraler i projektet samt ortoped och geriatrik, fr.o.m. september 2017 Stöd vid läkemedelsgenomgång på listade patienter, patienter i hemsjukvård och patienter på särskilda boenden 30 hälsocentraler får verksamhetsnära stöd Apotekarstödet fortsätter på internmed, neurorehab och urologen Sunderby sjukhus

6 Evelina Bernberg Jennie Lundström Läkemedelsenheten arbetar c:a 2 dagar i månaden på följande hälsocentraler: Hertsön Mjölkudden Örnäset Stadsviken Björknäs Sanden Laponia i Gällivare Kalix Haparanda Älvsbyn

7 Ex på flöde för listade patienter med / utan hemsjukvård 1 Listade patienter väljs ut / får önska själv. Kommunikation sjuksköterska - apotekare 2 Kallelse, symtomskattning och godkännande lm-register skickas till patient 3 Apotekare och ev sjuksköterska träffar patienten på hälsocentralen för hälsosamtal / läkemedelssamtal 4 Apotekare gör läkemedelsavstämning och tar fram underlag till enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång 5 Läkare får del av ovanstående underlag samt förslag på förändringar att ta ställning till 6 Möjlighet till kommunikation apotekare – läkare - sjuksköterska 7 Patienten träffar läkaren samma dag eller ev en annan dag och får läkemedelsgenomgång. Överenskommen dokumentation och uppföljning Läkemedelsenheten


Ladda ner ppt "Projekt: lokal kunskapsstyrning i primärvården med klinikapotekare"

Liknande presentationer


Google-annonser