Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel, fokusområde för division Läns- och Närsjukvård, 2016 Förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år har ökat med nära 70 procent sedan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel, fokusområde för division Läns- och Närsjukvård, 2016 Förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år har ökat med nära 70 procent sedan."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel, fokusområde för division Läns- och Närsjukvård, 2016 Förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år har ökat med nära 70 procent sedan mitten av 1990-talet. Ökningen är påtaglig i särskilda boenden med i genomsnitt åtta till tio preparat per person, men multisjuka äldre i ordinärt boende använder lika många preparat. 20-30 % av akuta inläggningar av äldre har läkemedel som bidragande eller utlösande orsak, ungefär hälften av dessa skulle kunna undvikas. Läkartidningen.se 2014-05-13 http://www.seniormedicin.se/aldres-lakemedelsbehandling/

2 Nya rutiner för: Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse samt dokumentation Syfte En optimal och likvärdig läkemedelsbehandling och dokumentation för patienter som vårdas inom division Läns- och Närsjukvård. Målgrupp Patienter med läkemedelsrelaterade problem eller som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel

3 Vad menas med läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse ? Läkemedelsgenomgång: en kartläggning av aktuella läkemedel och bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker. Vid behov även en fördjupad bedömning av varje läkemedel och läkemedelsbehandlingen i sin helhet. Läkemedelsberättelse: en för patienten anpassad beskrivning av vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför, samt när och var uppföljning ska ske. Hur vanligt är kombination av farliga läkemedel? Svar: Vet ej

4

5 Patientinformation vid utskrivning, pinf Dokumenteras med ett enkelt språk så att patienten förstår det som är skrivet. Relevanta insatser från alla vårdgivarkategorier som deltagit i vården tas med. VårdtidTid för inläggning KontaktorsakInläggningsorsak UndersökningEventuella undersökningar som utförts vid vårdtillfället. Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår BedömningResultat av undersökningar och riskbedömningar ÅtgärdVilka åtgärder som satts in. PlaneringÅtgärder som planerats den närmaste framtiden tex vid sjukhusmottagning, i primärvård eller hemsjukvård. Eventuell tidpunkt för uppringning från avdelningen Kommentar V ilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför, samt när läkemedel och var uppföljning ska ske VårdplanUtskrift av vårdplanen i Meddix tas ut och bifogas för de patienter där SVP utförts. KontakterTelefonnummer till mottagningen för frågor och ex recept och behandling

6 Mätbara mål 2016 Närsjukvården: Läkemedelsgenomgångar - 50% Läkemedelsberättelser - 70%

7 DIVISION Närsjukvård

8 DIVISION Närsjukvård

9 Dessa patienter har rätt till: 1.Läkemedelsgenomgång minst en gång per år och vid inskrivning i hemsjukvård eller inflyttning till särskilt boende 2.Läkemedelsgenomgång inom första vårddygnet vid inskrivning i slutenvård. 3.Utskrift av korrekt läkemedelslista och Patientinformation (pinf) som innehåller läkemedelsberättelsen vid utskrivning från slutenvård

10 Hur kan vi hjälpas åt att sprida budskapet?


Ladda ner ppt "Läkemedel, fokusområde för division Läns- och Närsjukvård, 2016 Förskrivningen av läkemedel till personer över 75 år har ökat med nära 70 procent sedan."

Liknande presentationer


Google-annonser