Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningspaketet med filmer, certifiering och utbildningsmiljön (miljön där du kan öva) kan genomföras på jobbet eller hemifrån. Varje verksamhet genomför.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningspaketet med filmer, certifiering och utbildningsmiljön (miljön där du kan öva) kan genomföras på jobbet eller hemifrån. Varje verksamhet genomför."— Presentationens avskrift:

1

2 Utbildningspaketet med filmer, certifiering och utbildningsmiljön (miljön där du kan öva) kan genomföras på jobbet eller hemifrån. Varje verksamhet genomför på lämpligast sätt. För att komma åt utbildningsmiljön (där du övar) hemifrån krävs RSA-dosa och inloggning med SITHS-kort. För att se filmerna och certifieras krävs ingen speciell inloggning. Länk till utbildningssidan finns på interna cosmic-webbsidan (Cosmic-webbsidan nås hemifrån via: www5.ltkronoberg.se/uppgraderingavcosmic)interna cosmic-webbsidan Utbildning och certifiering är igång Innan stoppet

3 Certifiering i läkemedelsmodulen Krav på certifiering: Läkare i slutenvård – certifiering A Läkare i öppenvård (primärvård, ögon, hud) – certifiering C Sjuksköterskor i slutenvård eller annan verksamhet som administrerar läkemedel – certifiering B Respektive verksamhet bedömer själva om övriga Cosmicanvändare ska certifieras. Certifiering A, B och C är de olika nivåer av certifiering som finns. Dessa ställer krav på kunskaper i olika moment. Innan stoppet

4 Utbildningsfilmerna På webbsidan om Cosmicuppgraderingen finns film-rekommendation utifrån yrkesrollerna:Cosmicuppgraderingen Läkare i öppenvård (primärvård, vårdval hud, ögon) Sjuksköterska i slutenvård Sjuksköterska i öppenvård De filmer som gäller för läkare i slutenvård, undersköterskor och sekreterare finns direkt i kurskatalogen när de loggar in i e-learningen. Verksamhetsöversikten får alla, men ska bara ses av chefen utsedda personer. Detta är en rekommendation och varje verksamhet bör själva göra anpassningar utifrån sina behov ! Innan stoppet

5 Övriga förberedelser för dem som arbetar 15/4 – 18/4 Reservrutiner Cosmic: Alla verksamheter måste gå igenom reservrutinerna inför uppgraderingen. Finns på webben: http://intern.ltkronoberg.se/reservrutin_cosmic/ Tänk på att många av våra medarbetare inte har arbetat med pappersjournal och diktering utanför Cosmic. Innan stoppet

6 Information i kallelsen till patienter – planerade besök Ett informationsblad som uppmanar patienten att själv kolla igenom sina läkemedel innan mottagningsbesöket finns att beställa via vårt vaktmästeri: Mejladress, i Outlook sök på: Le Vaktmästeri Kopiering I informationsbladet hänvisar vi till vår hemsida för översättning på arabiska, engelska och persiska. Innan stoppet

7 Start och stopp 15 april: stopp av R 8.0 kl. 17.00 17 april: start av R 8.1 kl. 07.00 Läkemedelsmodulen för slutenvård startar upp den 18 april kl. 14.00. Reservrutin läkemedel gäller för patienter som läggs in fram till kl. 08.00 den 18 april. Det vill säga skriv ut ordinationslistan på papper. Läkemedelsmodulen för öppenvården startar direkt kl. 07.00 den 17 april och gäller för patienter som inte ska eller redan vårdas inom slutenvården. Under stoppet

8 Support Två linjer in på telefon: 8610 Läkemedel Behörigheter och övriga supportärenden Helgen v.15 förstärkning genom: VIS-supporten Konsulter från Cambio (även v. 16) Under stoppet

9 Support Överväg stärkt sekreterarbemanning innan och efter uppgraderingen för att skriva in journaler. Överväg om och hur superanvändare ska vara tillgängliga den 17 april Under stoppet

10 Rutin migrering av läkemedel Migrering av patientens samtliga läkemedel sker alltid i samband med inläggning på sjukhus. I samband med läkarbesök där läkemedel ändras eller recept utfärdas, migreras patientens alla läkemedel. I samband med läkarbesök där inga läkemedel ändras, inga recept förskrivs eller endast lokala behandlingar ordineras (t ex salvor, ögon- och örondroppar), är migrering av alla läkemedel önskvärd. Efter stoppet

11 Rutin migrering av läkemedel De kliniker som har sjuksköterskor med egen mottagning skapar rutiner för hur läkarna får tid att migrera läkemedel och skriva recept. Vid begäran av recept utan läkarbesök uppmanas patienten meddela vilka läkemedel som är aktuella. Migrering av alla läkemedel görs i samband med eller i anslutning till att receptet utfärdas. Vid akuta besök inom primärvården är det önskvärt att migrera läkemedel, men inget krav. Att avstå kräver att läkaren är extra uppmärksam på interaktioner, eftersom systemet bara larmar om alla läkemedel migrerats. Efter stoppet

12 Cosmic R 8.1 i drift Förstärk läkarbemanningen på avdelningarna, AVA och akuten den 18/4 och överväg om dessa positioner måste förstärkas de första två veckorna. Super- och Supersuperanvändare bör vara frikopplade från ordinarie arbete vecka 16. Överväg att förstärka sjuksköterskebemanningen på avdelningarna. Efter stoppet

13 Håll utkik på intranätet för senaste nytt om Cosmic- uppgraderingen Fast fält på interna startsidan på webben för att uppmärksamma cosmic-nyheter med länk till mer information Intern ”Cosmic-blogg” Detta är komplement till chefslinjen, som är den viktigaste kanalen för information.


Ladda ner ppt "Utbildningspaketet med filmer, certifiering och utbildningsmiljön (miljön där du kan öva) kan genomföras på jobbet eller hemifrån. Varje verksamhet genomför."

Liknande presentationer


Google-annonser