Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedningar Det finns fyra beredningar: öst, nord, syd och mitt. Beredningarna består av 13-17 förtroendevalda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedningar Det finns fyra beredningar: öst, nord, syd och mitt. Beredningarna består av 13-17 förtroendevalda."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedningar Det finns fyra beredningar: öst, nord, syd och mitt. Beredningarna består av 13-17 förtroendevalda från varje beredningsområde. Ledamöterna samlar in fakta och har dialog med norrbottningarna. Beredningarna skriver en rapport som redovisar norrbottningarnas behov. Landstingsstyrelsen svarar på rapporten och ger förslag på åtgärder. Landstingsfullmäktige beslutar. BILD 1

2 Uppdrag 2016: Medborgardialog Vilket behov har norrbottningarna av dialog med landstingspolitikerna? Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska inrikta sig på frågan om hur norrbottningarna idag och i framtiden vill ha sin medborgardialog med förtroendevalda vad gäller hälso- och sjukvård samt tandvård. I uppdraget ingår även att samtala om människors behov av invånartjänster och på vilket sätt tjänsterna möter norrbottningarnas behov av information och kommunikation med hälso- och sjukvården? Beredningarnas rapporter ska redovisa utvecklingsområden för landstingets medborgar- och patientdialog. BILD 2

3 Medborgardialog BILD 3

4 Vilka frågor har du? Behöver du dialog/kontakt med landstingspolitiken? Vilka områden/ämnen är viktiga för dig att ha dialog om? Vilka områden/ämnen är viktiga att landstinget har dialog om? BILD 4

5 Hur ska dialogen gå till? På vilket sätt kommer du i kontakt med landstingspolitiken idag? På vilket sätt tycker du att dialogen ska gå till? Några exempel: En förtroendevald eller politisk grupp besöker dig eller ett möte som du är på. Du besöker ett möte eller en förtroendevald. Du ingår i en referensgrupp som träffar förtroendevalda regelbundet. Stormöte/ting. Chatt. Du skriver till en eller flera förtroendevalda. Landstingets förtroendevalda skickar frågor till dig att besvara. På vilket sätt vill du ha information om vad som har hänt efter dialogen? BILD 5

6 Invånartjänster BILD 6

7 Exempel på hälso- och sjukvårdens invånartjänster Kommande webbtjänster Tidbokning Se vaccinationer Tillgång till journal via nätet Rådgivning och information Förnya recept Kontakta mig Av/omboka tid Beställa tid Begära intyg Beställa journalkopia Fråga om remiss Se intyg för sjukskrivning Förlänga sjukskrivning Se recept och uthämtade läkemedel Se högkostnadsskydd för läkemedel Via telefon och webb BILD 7

8 Frågor kring hälso- och sjukvårdens invånartjänster Hur vill du ha kontakt med hälso- och sjukvården? Vad är bra och vad kan bli bättre med dagens invånartjänster? Vad kan landstinget göra för att fler ska upptäcka invånartjänsterna? BILD 8

9 Tack för att vi fick prata med dig! BILD 9

10 Extramaterial www.1177.se Film om den påhittade personen Jeanette som jobbar i vården och först är skeptisk till journal via webben men ändrar syn över tiden. Besök 1177 på webben. Länk till filmen (ca 6 minuter) Länk till filmen (ca 6 minuter) https://www.youtube.com/watch?v=QIVGpsJMnO8 Besök landstingets hemsida där 1177 uppmärksammas tydligt i röda rutor. www.nll.se BILD 10

11 Olika grader av delaktighet BILD 11

12 Landstingets politiska organisation BILD 12

13 Hälso- och sjukvårdsberedningarnas samtalsstöd 2016 Detta är hälso- och sjukvårdsberedningarnas samtalsstöd för uppdraget 2016. Man måste inte visa eller gå igenom alla bilder i samtalsstödet. Måste inte heller inte använda alla underfrågorna eller gå igenom alla exempel i samtalsstödet. Dessa kan användas som hjälp i dialogen för de ledamöter som önskar. De bilder som används kan visas i valfri ordning. BILD 13


Ladda ner ppt "Landstingsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedningar Det finns fyra beredningar: öst, nord, syd och mitt. Beredningarna består av 13-17 förtroendevalda."

Liknande presentationer


Google-annonser