Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL Trygghet & säkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL Trygghet & säkerhet"— Presentationens avskrift:

1 SKL Trygghet & säkerhet
Sveriges Kommuner och Landsting Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet

2 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

3 Våra medlemmar Alla 290 kommuner. Alla landsting och regioner.
Några landsting har bildat regioner: Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. Kommuner ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Omfattande uppgifter är skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker. Regioner är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Landsting och regioner ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Frivilliga åtaganden kan vara kultur, turism och regional utveckling. Korta fakta Kommun med flest invånare: Stockholm invånare ( ) Kommun med lägst antal invånare: Bjurholm (Västerbotten) invånare ( ) Landsting med flest invånare: Stockholms läns landsting invånare ( ) Landsting med lägst antal invånare: Jämtlands landsting invånare ( )

4 Vilka är SKL Trygghet & säkerhet?
Greta Berg Brotts-förebyggande Hot och våld Våldsbejakande extremism Markus Planmo Krisberedskap i kommuner och landsting Max Ekberg Skydd mot olyckor / räddningstjänst Alarmeringstjänst CBRNE Rakel Fredric Jonsson 20% åt SKL Öppna jämförelser Trygghet & säkerhet

5 Information från SKL Trygghet & säkerhet
Webb: Prenumerera på nyheter: anmäl på

6 Regeringens satsning på lokalt brottsförebyggande arbete
Hot & våld mot förtroendevalda Våldsbejakande extremism Samverkan polis-kommun Medborgarlöften Väpnat våld i skolan Öppna jämförelser Trygghet & säkerhet Aktuella frågor

7 Regeringens satsning på brottsförebyggande arbete
Justitiedepartementet skriver på en nationell strategi. Brå har fått ökat anslag. Mer stöd. Utbildning. Fler anställda. Länsstyrelserna har fått uppdrag och pengar för att stödja lokalt brottsförebyggande arbete. Nationell samordnare ska tillsättas.

8 Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2016
Temat för 2016 års Öppna jämförelser är kommunernas brottsförebyggande arbete. Ny tappning. Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2016 släpps den 24 november. 23 november har SKL en konferens, Trygghetsdag, där vi släpper resultatet och går igenom hur man kan använda sig av resultatet.

9 Radikalisering och våldsbejakande extremism
Den nationella samordnaren, ny samordnare 2017. Nationell stödtelefon - utvärdering SKL har 4 personer som arbetar med frågan. Tvådagarskonferens januari 2017. Publicerar goda exempel på hemsidan.

10 Skrift om väpnat våld i skolan
Har skickats ut till samtliga mellanstadie- och högstadieskolor. Efter hatbrottet i Trollhättan har vi sett över skriften. Skriften utvärderas av Skolverket – klart feb 2017. Vad har ni för behov?

11 Ny, reviderad bok om samverkan mellan polis och kommun
Boken vänder sig till lokala brottsförebyggare och ledning. Boken ska stödja ett kunskapsbaserat arbetssätt. Boken tar kort upp arbetet med medborgarlöften. Medborgardialog. Hur fungerar detta arbete?

12 SKL:s arbete mot hot & våld mot förtroendevalda
Driver frågan om förändrad lagstiftning när det gäller hot, våld och otillåten påverkan mot förtroendevalda. SKL har ett antal seminarier under nästa år.

13 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "SKL Trygghet & säkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser