Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nummer 9 vecka dagar kvar…..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nummer 9 vecka dagar kvar….."— Presentationens avskrift:

1 Nummer 9 vecka 35 2017 34 dagar kvar…..
Aktuellt COSMIC R8.1 Nummer 9 vecka 34 dagar kvar…..

2 Innehåll i detta nummer
Lägesrapport Utbildning Uppföljning COSMIC eLearning Centrala beslut, rutiner & riktlinjer Förberedelser inför R8.1 Messenger Support efter driftstart Läkemedel Del 6: Läkemedelsberättelse Läkemedelsgenomgång Lägesrapport R8.1 Utbildning R8.1 Innan stoppet Innan, under & efter stoppet Efter stoppet Nytt i R8.1

3 Lägesrapport Lägesrapport R8.1
Intensifierat arbete inför införandet fortsätter. Det är nu 5 veckor kvar. Erfarenheterna visar att utbildning är mycket viktigt. Detta gäller samtliga användare. Ett antal rättningar av de prestandaproblem som upplevts hos andra kunder har levererats. Planen är att stänga av systemet på fredag den 29 september kl och börja släppa på användarna på söndag den 1 oktober, exakta tider kan lämnas efter genrepet som görs vecka 35. Ann Walkendorff

4 Utbildning Dags att börja genomföra COSMIC eLearning inför 1 oktober!
Hur gör jag? Inloggning via landstingsdator: - Förutsätter att du är inloggad med ditt personliga AD-konto (t ex abc123) på jobbdatorn. - Nås via Navet - Mina IT-system – COSMIC eLearning - Alternativt via länk på COSMIC version R8.1 på Navet/Extranätet Inloggning via annan dator, t ex hemifrån COSMIC eLearning nås via webbadressen: Alternativt via länk på regionuppsala.se – Extranät – COSMIC version R8.1 Välja Uppsala Logga därefter in med ditt organisationskonto (t ex + samma lösenord som du har till landstingsdatorn/Programportalen

5 Uppföljning COSMIC eLearning
Utbildning R8.1 Uppföljning COSMIC eLearning Genomförandet av COSMIC eLearning kan följas upp på Förvaltnings- , Verksamhetsområdes-, Enhets-, Yrkesrolls- och Individnivå. Rapporten Uppföljning COSMIC eLearning finns nu tillgänglig för chefer, lokala projektledare och superanvändare i SAS Visual Analytics. Totalt antal anvisade kurser per förvaltning och status, från

6 Centrala beslut, riktlinjer & rutiner
Innan stoppet Centrala beslut, riktlinjer & rutiner Centrala dokumentet som tidigare var benämnd Kundgemensamt underlag för lokal instruktion för dokumentation i Uppmärksamhetssignalen har kompletterats samt fått ett nytt namn: Instruktion för dokumentation i Uppmärksamhetssignalen i COSMIC

7 Förberedelser inför R8.1 Se över era avbrottsrutiner.
Innan stoppet Förberedelser inför R8.1 Se över era avbrottsrutiner. Se till att alla känner till enhetens avbrottsrutiner. Kontrollera att allt material finns i avbrottsskåp eller dylikt. Tänk på att många medarbetare tidigare inte har arbetat med pappersjournal och diktering utanför COSMIC. Det finns fyra framtagna pappersblanketter för vårddokumentation att använda vid avbrott. Dessa finns att beställa via förrådet och kommer också att finnas tillgängliga för utskrift på Navet. Informera er om vem som är er lokala support som ni ska vända er till i första hand.

8 För mer information se Navet/Extra nätet.
Innan stoppet Messenger Messenger kommer inte att migreras från COSMIC R8.0 till R8.1. Dvs efter uppgraderingen kommer Messenger vara tom! Redan 18 september stängs Messenger för utgående meddelanden. Du kommer därefter fram till uppgraderingen till R8.1 endast kunna läsa, men inte skapa eller skicka nya meddelanden. Du som har utgående meddelanden planerade efter 18 sept, behöver ta hand om dem manuellt. Detta måste ske innan 29 sept, då uppgraderingen till R8.1 startar. För mer information se Navet/Extra nätet.

9 Förberedelser inför R8.1 Innan, under & efter stoppet INNAN STOPPET
Logga ut, men stäng INTE av din dator fredag 29 september! UNDER STOPPET I samband med uppdateringen ska alla datorer få nya ikoner för COSMIC på skrivbordet. Det gäller alla COSMIC miljöer: Drift, Övning & Läskopia. EFTER STOPPET Om du efter uppdateringen saknar den nya ikonen, kommer du ändå kunna logga in och arbeta i COSMIC R8.1 via den gamla ikonen. Men utskrifter och digital diktering kommer inte att fungera innan du fått den nya ikonen. Om din dator varit avstängd under uppdateringshelgen eller om du av någon annan anledning saknar de nya COSMIC ikonerna på måndag 2 oktober, kan det dröja en stund innan du får dem och de nya drivrutinerna för utskrifter/digital diktering. Vid akuta behov av installation av nya ikonerna, kontakta din IT-samordnare för hjälp.

10 Support efter driftstart
stoppet Support efter driftstart Användare ansvarar för att själva söka information vid behov av hjälp, t ex via Cosmics hemsida eller via COSMIC eLearningen. Vid behov av ytterligare hjälp ska du kontakta med din superanvändare och vårdsystemsamordnare. Ta reda hur din lokala supportorganisation ser ut och säkerställ att du vet vem som är din superanvändare och vårdsystemsamordnare samt hur du når dem. Superanvändarna ska vara frigjorda från sina ordinarie arbetsuppgifter första veckan efter driftstart för att kunna vara tillgängliga för lokal support. Elektronisk patientjournal (EPJ) kommer att ha förstärkt bemanning och utökad telefonsupport 2 första veckorna efter driftstart. För mer info om Support efter driftstart se Navet/Extranätet

11 Läkemedelsberättelse
Nytt i R8.1 Läkemedelsberättelse COSMIC kan generera en sammanställning av läkemedelsförändringar gjorda under en viss period. En sådan läkemedelsberättelse kan skrivas ut till patienten efter t ex ett mottagningsbesök eller slutenvårdstillfälle. Texten i berättelsen grundar sig på vad som är ifyllt i fälten ”Ordinationsorsak” och ”Ordinationskommentar”. Det är ett av skälen till att dessa fält ska fyllas i på ett korrekt sätt. I sökordet Läkemedels-förändringar som finns i mallen epikris finns möjlighet att ange en länk från den aktuella läkemedelsberättelse som har gjorts i läkemedelslistan. För information om hur man gör en läkemedelsberättelse i COSMIC, se eLearning Ann Walkendorff

12 Läkemedelsgenomgång Nytt i R8.1
I läkemedelslistan finns en knapp Genomgång. Denna funktion används vid läkemedelsgenomgångar. Resultat av genomgången kan dokumenteras i den fritextruta som kommer upp, men som regel vill man dokumentera i en strukturerad journalmall. I fritextrutan skrivs då ”Se journalanteckning daterad ååmmdd”. För mer information om hur man gör en läkemedelsgenomgång, se eLearning. Ann Walkendorff

13 Nytt i R8.1 OBS! I nästa nummer presenteras nya Läkemedelsmodulen vidare. För dig som vill veta mer redan nu – se bildspel Läkemedel på Navet/Extranätet.


Ladda ner ppt "Nummer 9 vecka dagar kvar….."

Liknande presentationer


Google-annonser