Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

151 dagar kvar… Nummer 5 vecka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "151 dagar kvar… Nummer 5 vecka"— Presentationens avskrift:

1 151 dagar kvar… Nummer 5 vecka 18 2017
Aktuellt COSMIC R8.1 151 dagar kvar… Nummer 5 vecka

2 Innehåll i detta nummer
Lägesrapport Utbildning Förberedelser inför R8.1 Läkemedel Del 2: Överföring av läkemedel från gamla COSMIC Fler läkemedel kan ordineras i COSMIC Lägesrapport R8.1 Utbildning R8.1 Innan stoppet Nytt i R8.1

3 Lägesrapport Lägesrapport R8.1 Västmanland har nu som fjärde kund uppgraderat till den nya versionen av COSMIC, R8.1. Uppgraderingen gick bra och förutom några få problem under söndagen med konfigurering och initiala prestandaproblem som löstes under måndag förmiddag har allt fungerat bra. Användarna är försiktigt positiva. Den sista kund som uppgraderar nu i vår är Jämtland/Härjedalen v 19. Till hösten kommer övriga COSMIC-kunder att uppgradera. Region Uppsala är då först på tur med planerad uppgradering v 39. Ann Walkendorff

4 Utbildning Utbildning R8.1 SUPERANVÄNDARE:
Alla COSMIC-användare kommer behöva utbildning. Utbildning sker i form av e-kurser och genomförande av övningsuppgifter i R8.1 Övningsmiljö. E-kurserna blir tillgängliga för alla fr o m juni. SUPERANVÄNDARE: - Om du inte kan delta på superanvändarutbildning som planerat, är det viktigt att du snarast avanmäler dig via Pingpong för att bereda plats åt någon annan. Superanvändare som ska utbilda kollegor lokalt rekommenderas att utgå från centrala Utbildningsvägledningar. Utbildningsvägledningar avseende Uppmärksamhetssignalen (UMS) samt Patientöversikt finns tillgängliga på Navet/Extra nätet. Fler kommer under våren. Mer information om R8.1 utbildning hittar du på: R8.1 projektets hemsida på Navet

5 Förberedelser inför R8.1 Innan stoppet Alla användare måste få tid avsatt för utbildning under perioden juni- september. Viktigt att förändrade verksamhetsrutiner kommuniceras till all berörd personal.

6 Överföring av ordinationer från gamla Cosmic 1/2
Nytt i R8.1 Överföring av ordinationer från gamla Cosmic 1/2 Rutin för överföring av läkemedel som beskriver roller och ansvar gällande överföring finns i DocPlus: Överföring av läkemedel vid uppgradering av Cosmic till version R8.1. Ordinationer från gamla läkemedelsmodulen migreras automatiskt till nya läkemedelmodulen, men hamnar i ett läge där de är inaktiva, dvs de kan inte administreras till patient och de genererar heller inga varningar vid ny ordination. Därför är det viktigt att dessa ordinationer först omhändertas. Ordinationer som är migrerade, men ännu inte överförda (aktiverade) ligger under den gula linjen med rubrik Obedömda behandlingar. Ann Walkendorff

7 Överföring av ordinationer från gamla Cosmic 2/2
Nytt i R8.1 Överföring av ordinationer från gamla Cosmic 2/2 De flesta ordinationer är förhållandevis enkla att överföra, dos mm följer med i ordinationen. Däremot för t ex doseringstypen ”Enligt särskild ordination” (fritext) och schema gäller inte det. För dessa ordinationer måste man alltid på nytt ange doseringen i den nya ordinationen vid överföringen. För att underlätta kommande överföringar, kan man redan nu städa läkemedelslistorna genom att: Sätta ut inaktuella ordinationer Ändra ordinationer som är gjorda enligt doseringstypen ”Enligt särskild ordination” till annan doseringstyp om möjligt. De ordinationer som är överförda lägger sig ovanför den gula linjen. De visas då även i Utdelningsvyn och kan administreras till patienten. När alla ordinationer har överförts kommer den gula linjen att försvinna. Ann Walkendorff

8 Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic 1/3
Nytt i R8.1 Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic 1/3 Läkemedel som tidigare ordinerats på papper kommer nu att kunna ordineras i Cosmics läkemedelsmodul. Infusioner (inklusive blodprodukter), nutritionsprodukter, vaccin, Waran, insulin är några exempel på det. Alla ordinationer inklusive infusioner, vid-behovs-ordinationer och administrerade generella direktiv visas i en och samma vy (Läkemedelslista/Utdelningsvy). Undantaget är vaccinationer som visas i Vaccinationslistan och Utdelningsvyn. För mer information om nyheter och rutiner, läs dokumentet: ”Standardrutiner för läkemedelshantering i Cosmic version R8.1” Ann Walkendorff

9 Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic 2/3
Nytt i R8.1 Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic 2/3 I den nya versionen av Cosmic finns en Analysyta där grafer presenterar blodprovsvärden och andra parametrar parallellt med läkemedelsordinationer. På så vis kan man ordinera läkemedel i Cosmic som styrs efter ett utfallsmått. Vissa papperslistor kan därför avslutas. Via högerklick kan man ta sig till Läkemedelslistan och där ändra dosering för aktuellt läkemedel. Högerklick/Öppna Läkemedelslista Ann Walkendorff

10 Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic 3/3
Nytt i R8.1 Fler läkemedel kan ordineras i Cosmic 3/3 Ändra enskilda doser för tex Waran eller Insulin där dosen i ordinationen är doserad med ett villkor (presenteras med ett frågetecken i Läkemedelslista och Utdelningsvy). Alternativt ändra dosering i ordinationen (inte enbart enstaka doser) via högerklick på ordinationen och välj Ändra. Högerklick/Ändra dos Ann Walkendorff

11 Nytt i R8.1 OBS! I kommande nummer presenteras nya Läkemedelsmodulen vidare. För dig som vill veta mer redan nu – se bildspel Läkemedel på Navet/Extra nätet.


Ladda ner ppt "151 dagar kvar… Nummer 5 vecka"

Liknande presentationer


Google-annonser