Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Utbildning E-frikort

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Utbildning E-frikort"— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Utbildning E-frikort 2016-02-19

2 Region Östergötland Om e-frikort Material & kontakt Viktigaste förändringarna E-frikort - bilder Innehåll 2

3 Region Östergötland E-frikort är ett elektroniskt högkostnadsskydd och består av en databas där alla transaktioner automatiskt samlas från vårdgivare som är anslutna till e-frikort. Här finns också besöksavgifter som registrerats in av Ekonomiservice. Det innebär att högkostnadskorten fasas ut och att frikort automatisk skrivs ut och skickas till patienten. Om e-frikort 3 COSMIC E-frikort PVG/FTV FRIKORT

4 Region Östergötland Ni har fått lättöverskådlig kort rutin och en mer omfattande guide för rutinerna inkl. manual för e-frikortstjänsten och korta filmer som visar de vanligaste funktionerna Vi skickar också visitkort med våra kontaktuppgifter ni kan lämna till patienterna + utskriftsbar 1177-sida med patientinformation: http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och- rattigheter/Hogkostnadsskydd-och-frikort-i-Ostergotland/ http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och- rattigheter/Hogkostnadsskydd-och-frikort-i-Ostergotland/ Vid frågor kontakta Ekonomiservice: 010-103 22 88 Material & kontakt 4

5 Region Östergötland Högkostnadskort och manuella frikort försvinner på sikt – Utfärda inga nya frikort eller högkostnadskort – Stämpla om patienten redan har ett högkostnadskort Taktiska val inte längre möjligt att göra – Lika för alla Automatisk utskrift av frikort – Frikort skickas ut 2 gånger/vecka, tisdagar och torsdagar – Patienten har sitt frikort inom en vecka – Skickas inte ut fysiskt kort vid kortare giltighetstid än 14 dagar Viktigaste förändringarna 5

6 Region Östergötland Ett frikort som skapats av e-frikort, går inte att ändra – ”Lagt kort ligger” Delbetalning av frikort fortfarande möjligt, men rutinen ändras – Underlag ska dels skickas in med e-post samma dag och dels originalkontraktet med vanlig post Ekonomiservice sköter registrering i e-frikort gällande: – Frikort på delbetalning – Manuellt utfärdade frikort som inte redan finns i e-frikort meddelade av RÖ-personal – Besöksavgifter hos vårdgivare som inte är anslutna till e-frikort Viktigaste förändringarna 6

7 Region Östergötland För att kunna logga in i e-frikort måste du ha ett e-tjänstekort med rätt behörigheter Inloggning: 1. Sätt i din e-legitimation i kortläsaren 2. Skriv in aktuell länk till e-frikortstjänsten i webbläsaren (Spara som favorit) E-frikort - Inloggning

8 Region Östergötland E-frikort – Sök frikort

9 Region Östergötland 1. Arbetsfält (beroende av funktionsval) 2. Menyfält för olika funktionsval (kan varierare beroende på roll) 3. Inloggningsuppgifter och vald vårdhuvudman Webbgränssnitt

10 Region Östergötland Typer av meddelanden

11 Region Östergötland Ordlista Frikortstyp En frikortstyp är en typ av ett frikort, det finns olika typer av frikort, till exempel; Sjukresor, Tekniska hjälpmedel eller Öppen sjukvård. RÖ har enbart ”Öppen Sjukvård”. Vårdhuvudman Vårdhuvudman är oftast det län/landsting som ansvarar för respektive vårdgivare, till exempel SLL, NLL, RJH, LUL o.s.v. Frikort Ett frikort är kort som tillhör en eller flera personidentiteter samt håller reda på alla registrerade transaktioner. Ett frikort kan ha olika status, Ej uppnått, Preliminärt, Uppnått/slutgiltigt och Utgånget.. RÖ har inte ”Preliminärt Frikort”.

12 Region Östergötland Status på frikort Ej uppnått, Preliminärt, Uppnått/slutgiltigt och Utgånget.

13 Region Östergötland Som vanlig användare har du möjlighet att: Söka frikort / Se historik Visa betalningar / Hämta detaljer Registrera patientavgift Registrera frikort Rätta frikort Rätta betalning Systemroll ”Begränsad Användare ” får endast ändra/radera betalning kopplad till den vårdgivare som användaren tillhör. Systemroll – ”Begränsad Användare”

14 Region Östergötland Betalning för patient utan frikort Ange Personnummer Inloggningsuppgifter, TEST

15 Region Östergötland Betalning för patient utan frikort Tryck på knappen ”Registrera betalning”

16 Region Östergötland Betalning för patient utan frikort Tryck på knappen ”Spara” Ange betalat belopp och besöksdatum Bekräfta betalning

17 Region Östergötland Betalning för patient utan frikort Registrering utförd Möjlighet för utskrift till.pdf-fil Informationsfält om frikort

18 Region Östergötland Betalning för patient utan frikort OBS, för att se en samlad bild av alla registrerade besöksavgifter behövs patientens samtycke.

19 Region Östergötland Samtycke Samtycke saknas – Vårdgivaren ser endast sina egna besöksavgifter Samtycke finns – Vårdgivaren ser alla registrerade besöksavgifter oavsett vårdgivare Patienten behöver endast lämna samtycke en gång hos en vårdgivare vilket då gäller för alla vårdgivare som använder e-frikortstjänsten

20 Region Östergötland Ändra transaktion Ange Personnummer Tryck på ”Visa betalningar”

21 Region Östergötland Ändra transaktion Rätta betalning (pennan)

22 Region Östergötland Ändra transaktion Ändra information och spara Bekräfta ändring

23 Region Östergötland Ändra transaktion Ändring utförd

24 Region Östergötland Radera transaktion Radera betalning (soptunnan) Bekräfta radering

25 Region Östergötland Radera transaktion Radera frikort Bekräfta

26 Region Östergötland Radera transaktion Inget data kvar

27 Region Östergötland Registrera nytt frikort

28 Region Östergötland Registrera nytt frikort Ange Giltighetsperiod och det fysiska frikortets frikortsnummer. Systemrollen ”Begränsad Användare” kan inte ange frikort av typen ”Medicinska skäl”. Det kan enbart Ekonomiservice.

29 Region Östergötland Registrera nytt frikort Bekräfta

30 Region Östergötland Registrera nytt frikort Den gubben gick inte Korrigera och spara

31 Region Östergötland Registrera nytt frikort Frikortet kommer automatiskt med i exportfilen som efter namn- och adress- kompletteringar går vidare till Strålfors. Ett fysiskt frikort skickas till folkbokförings- adress inom en vecka.

32 Region Östergötland Visa historik och utgånget frikort


Ladda ner ppt "Region Östergötland Utbildning E-frikort"

Liknande presentationer


Google-annonser