Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LUP Mål 3 Satsning på kompetensförsörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LUP Mål 3 Satsning på kompetensförsörjning"— Presentationens avskrift:

1 LUP Mål 3 Satsning på kompetensförsörjning
Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning LUP Mål 3 Satsning på kompetensförsörjning Region Jämtland Härjedalen ska införa svensk standard för kompetensförsörjning för att åstadkomma långsiktig planering insatser som bygger på underlag Varje verksamhet ska ha en kompetensförsörjningsplan Varje medarbetares kompetens ska kartläggas och dokumenteras löpande Kompetensförsörjningsplanerna ska uppdateras i samband med budgetarbetet.

2 Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning
LUP Mål 3 fortsättning Prognoser på regionens kompetensförsörjningsbehov ska upprättas i 1, 4, 8 och 12 års perspektiv Utifrån verksamheternas kompetensförsörjningsplaner Revideras årligen Aktivitetsplaner kopplat till prognoserna ska upprättas i 1, 4, 8 och 12 års perspektiv

3 Mål för långsiktig kompetensförsörjning
Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning Mål för långsiktig kompetensförsörjning Region Jämtland Härjedalen ska vara en attraktiv arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen ska ha en god chefsförsörjning Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning ska understödja omställning till framtidens behov

4 Kompetensförsörjningsprocessen
Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsprocessen Kompetensanalys Kompetensplanering Genomförande Utvärdering Kompetensförsörjningsprocessen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamhetens behov på kort och lång sikt tillfredsställs.

5 Uppdrag Utforma en modell för Region Jämtland Härjedalen
Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning Uppdrag Utifrån svensk standard för kompetensförsörjning Utforma en modell för Region Jämtland Härjedalen Föreslå systemstöd som beskriver medarbetarnas kompetens och organisationens framtida behov av kompetens ur 1, 4, 8 och 12 års tidsperspektiv Implementera systemet och modellen i de olika verksamheterna

6 Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning
Kompetensanalys Ses i tre steg Identifiering av kompetensbehov i 1, 4, 8 och 12 års perspektiv Kartläggning av tillgänglig kompetens utifrån uppställda krav Jämförelser av kompetensbehovet mot tillgänglig kompetens för att identifiera kompetensgap Kompetensanalys ger underlag för vilken kompetens som behövs på kort och lång sikt utifrån verksamhetens behov. Testar en manuell pilot på kirurgen i februari.

7 Kompetensbehov Kompetensbehov ska utgå ifrån Verksamhetens uppdrag
Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning Kompetensbehov Kompetensbehov ska utgå ifrån Verksamhetens uppdrag Verksamhetens organisation Medicinsk och medicinteknisk utveckling Nationella riktlinjer Pensionsavgångar; på 1 års sikt baserat på personkännedom, övriga beräknas på 65 år Personalomsättning Ev vakanser i dagsläget Kompetensanalys ger underlag för vilken kompetens som behövs på kort och lång sikt utifrån verksamhetens behov

8 Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning
Kompetensplanering Identifiera långsiktiga och kortsiktiga kompetensmål utifrån verksamhetens behov Upprätta och underhålla planer för kompetensförsörjning Kompetensutvecklingsplan ska finnas för och vara framtagen i samverkan med varje medarbetare Ett viktigt underlag för kompetensförsörjningsplanen är det kompetensgap som identifierats vid kompetenskartläggningen. Revidering av den individuella kompetensutvecklingsplanen ska ske årligen vid medarbetarsamtalet.

9 Prognosexempel från Stockholms läns landsting
Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning Prognosexempel från Stockholms läns landsting Exempel

10 Genomförande Attrahera Rekrytera Kompetensutveckla
Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning Genomförande Exempel på aktiviteter Attrahera Rekrytera Kompetensutveckla Behålla (tex genom tydliga karriärvägar) Avveckla och avsluta Validera Genomförda aktiviteter ska dokumenteras

11 Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning
Utvärdering Utvärdera måluppfyllelse och verkan av de vidtagna åtgärderna Kommunicera resultatet Initiera och genomföra förbättringar Utvärderingar ska genomföras med planerade intervall och resultaten ska dokumenteras.

12 Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning
Behov av IT-stöd För att hantera medarbetarens kompetens i förhållande till behov finns systemstöd I flertalet av dessa IT-stöd ingår utöver stöd för kompetenshantering även en lärplattform Behöver också sammanfatta behov på 1, 4, 8 och 12 års sikt. Manuell modell i dagsläget

13 Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning
Vad är en lärplattform? En lärplattform är ett IT-stöd för att tillhandahålla, förmedla, följa upp och styra lärandet i en organisation. Ofta används förkortningen LMS som ett synonym för lärplattform. Förkortningen står för Learning Management System. Samtliga landsting med egna lärplattformar använder SCORM, en etablerad standard för hur komponenter för e-lärande kan byggas och paketeras för att på ett bra sätt presenteras för användaren.

14 40% av regionens anställda med månadslön fyller 65 år inom de närmaste tolv åren.

15

16

17

18


Ladda ner ppt "LUP Mål 3 Satsning på kompetensförsörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser