Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Sydöstra sjukvårdsregionen www.sydostrasjukvardsregionen.se Sveriges bästa sjukvårdsregion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Sydöstra sjukvårdsregionen www.sydostrasjukvardsregionen.se Sveriges bästa sjukvårdsregion."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Sydöstra sjukvårdsregionen Sveriges bästa sjukvårdsregion

2 Skilj på sjukvårdsregionen och regionen !

3 Samverkansavtal 2005 * Stärka US roll inom regionsjukvården
* Tillgodose medborgarnas behov till likvärdig sjukvård i regionen med hög kvalitet och god tillgänglighet

4 Grundprinciper Skapa sjukvårdsstruktur för samverkan Transparens
Delaktighet Ansvarstagande Skapa tillit och förtroende, ex vis avtalsmodell

5 Men även inom andra områden
IT – (journal över länsgränser) Kompetensförsörjning Upphandling Läkarutbildning och forskning

6 Reflektioner

7 Delaktighet - ansvarstagande
Blir man delaktig, tar man ansvar (roterande ordförandeskap politiskt och på tjänstemannanivå)

8 Ledarskapets betydelse
”Trivas” tillsammans Öppenhet

9 En men tre Respekt för att vi är tre men i många fall agerar som en
(Nationell kunskapsstyrning, cancercentrum, registercentrum etc ser oss som ”en”)

10 Från ”bråk” om pengar till samverkan

11 Medicinska resultat (det går…..) ”Det går aldrig………”

12 RMPG:s uppdrag Uppdrag formas i stort av innehållet i årsrapporten
* Utvecklingstendenser * Ta fram nyckeltal som beskriver medicinska resultat/kvalitet. * Tillgänglighet. * Förekomst/användandet av nationella rekommendationer och gemensamma vårdprogram. * Större investeringar i medicinsk utrustning * Övriga gemensamma aktiviteter * Bedömning av vårdbehov kommande år (under våren) (enbart medicinsk bedömning – resursdiskussion i nästa nivå)

13 Framtid Omvärld - nationell kunskapsstyrning
- syn att vi är ”en” (RCC, RCSO, CSD) - högspecutredningen - nivåstrukturering cancer (arbetsfördelning ?) - regionförstoring

14 Framtid Internt Breddat uppdrag ? - läkemedel
- nivåstrukturering/arbetsfördelning - upphandling - länk nationell kunskapsstyrning Hälsa i respektive RMPG eller annan struktur ? RMPG primärvård ?


Ladda ner ppt "Välkomna till Sydöstra sjukvårdsregionen www.sydostrasjukvardsregionen.se Sveriges bästa sjukvårdsregion."

Liknande presentationer


Google-annonser