Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan kring läkemedelsfrågor Regionsjukvårdsledningen 11 november 2015 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan kring läkemedelsfrågor Regionsjukvårdsledningen 11 november 2015 1."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan kring läkemedelsfrågor Regionsjukvårdsledningen 11 november 2015 1

2 Deltagare Ann-Sofie Fyhr, områdeschef Verksamhetsstöd och service/Läkemedelsförsörjning Mårten Lindström, ordförande Läkemedelskommittén Ulrika Whiss, enhetschef Läkemedelsenheten David Grönte, ordförande Läkemedelskommittén Petra Hallén, chef Läkemedelssektionen Ellen Vinge, ordförande Läkemedelskommittén 2

3 Olika forum idag 3 SLUG Sydöstra sjukvårdsregionens läkemedelsupphandlingsgrupp SLUG Sydöstra sjukvårdsregionens läkemedelsupphandlingsgrupp Samarbete läkemedelsmallar Samarbete läkemedelsmallar Nätverk läkemedelsekonomer Nätverk läkemedelsekonomer Läkemedelsenheter Läkemedelskommittéer NYTT!

4 Samverkan idag Yttranden. Stöttar varandra i nationella nätverk och är i vissa fall representerade av en person. Upphandlingar. Läkemedelsmallar. Kontakter med Läkemedelsindustriföreningen. Gemensamma rekommendationer inom psykiatri och onkologi/hematologi. 4

5 Upphandlingsarbete Dostjänst Tillsammans med Blekinge och Kronoberg. Läkemedel Apotekare och upphandlare från alla tre landsting/regioner. Upphandlar de flesta läkemedel gemensamt. Ökad dialog och samsyn kring vilka läkemedel som bör upphandlas inom sjukvårdsregionen. Uppdelning av arbetet underlättar framför allt för upphandlarna. Kunskapsutbyte! Kollegor att ha som bollplank! 5

6 Samarbete kring läkemedelsmallar Varför? Nya funktioner i nästa version av Cosmic. Överföring är tidskrävande och ska vara klart under 2017. Läkemedelsmallar huvudflöde för ordination. Ökad kvalitet – vi lär av varandra. Vem? Samtliga Cosmic-landstings malladministratörer. Jönköping projektleder. Östergötland och Jönköping i projektgrupp. Kalmar i referensgrupp. 6

7 Samarbete kring läkemedelsmallar Vad? Ta fram gemensamma regelverk, riktlinjer och handbok. Ta fram utbildningsmaterial. Skapa mallar inom olika terapiområden i olika landsting – delge varandra inför driftstart. Utreda och rekommendera framtida samarbete kring förvaltning av läkemedelsmallar. 7

8 Samarbete sjukhusapoteksfunktion Jönköping driver läkemedelsförsörjningen i egen regi, vilket ger full insyn på priser och leveranser. Sjukhusapoteksfunktionen underlättar: – Snabba byten vid patentutgångar. – Rätt val av licenspreparat. – Hantering och beslut vid restsituationer. Samarbete kring dessa frågor bör kunna sänka kostnaderna samt underlätta för vården. 8 ”Ingen står på vakt mot orimliga prisskillnader”

9 Nationell process ordnat införande 9

10 Tre nivåer av ordnat införande 10 Nivå 1 Nationellt införande Införande- och uppföljningsprotokoll Hälsoekonomisk värdering av TLV Rekommendation från NT-rådet Lokalt arbete Nivå 2 Nationellt införande Oftast hälsoekonomisk värdering av TLV Rekommendation från NT-rådet Lokalt arbete Nivå 3 Lokalt införande

11 Ordnat införande i sjukvårdsregionen Förslag: ”Alla” nya läkemedel: Kommunikation med Regionala medicinska programgrupper avseende nivå 1 och 2. Cancerläkemedel: Kommunikation med Sydöstra sjukvårdsregionens expertgrupp för cancerläkemedel avseende nivå 1, 2 och 3. Icke-cancerläkemedel nivå 3. Idag via lokala processer. Önskvärt med samsyn och likartade processer i sjukvårdsregionen. 11

12 Expertgrupp för cancerläkemedel Sedan 2005 finns ett sjukvårdsregionalt samarbete för bedömning av cancerläkemedel. Rapporterar till ledningsgruppen RCC sydost. God legitimitet och ganska god följsamhet till rekommendationer. Välfungerade gruppering. Modell för övriga terapiområden? 12

13 Expertgrupp för cancerläkemedel Expertgruppens medlemmar täcker lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå. Kan ”verka” uppåt och nedåt. Gruppens medlemmar finns representerade i – Läkemedelskommittéerna – Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel – NT-rådet – Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Undviker dubbelarbete och säkrar insyn i processer på olika nivåer. 13

14 Kunskapsstyrning och utbildning Förslag kring samarbetsmöjligheter: Regiongemensamma utbildningsdagar för läkare, apotekare och sjuksköterskor. Samverkan för att ta fram riktlinjer/kunskapsstöd inom områden där nationella sådana saknas. Samverkan kring obligatorisk ST-utbildning om läkemedel. Sjukvårdsregionaliserad läkarutbildning med påverkan på läkemedelsutbildningen. Läkemedelsinformationscentralen i Linköping för hela sjukvårdsregionen. 14

15 Omvärldsbevakning samarbeten Inom Norra sjukvårdsregionen respektive Sjuklövern samverkar man kring: Projekt - tillsammans finns större resurser. Gemensamma utbildningar. Gemensamma behandlingsrekommendationer inom vissa områden. Upphandlingar. Gemensamma strategier vid nya dyra läkemedel. Varandras kompetens i många specifika frågeställningar. Utbyte av goda idéer. 15

16 Synpunkter från Norr o Sjuklövern Varje landsting utformar sin lista på olika sätt vilket har betydelse för hur rekommendationerna tas emot. Möten och diskussioner om terapival är viktiga för förankring. Lokala specialister/distriktsläkare i expertgrupperna borgar för förtroendet. Kommittéernas främsta styrka är den lokala förankringen. Genom våra expertgruppsnätverk når vi ut i såväl primärvård som sjukhusvård såväl före som efter framtagande av rekommendationer. Kollegor i alla delar av organisation är med på båten från början och när vi satt ner foten blir följsamheten optimal. Att vi arbetar med att ta fram lokala rekommendationer beror på att det är ett effektivt sätt att implementera rådande riktlinjer och evidens. 16

17 Förslag och mål Förslag: Formellt skapande av en gemensam läkemedelsgrupp bestående av Läkemedelschefer och Läkemedelskommittéordföranden. Flera grupperingar i nära samarbete med läkemedelsgruppen. Mål: Samordnat införande av nya terapier. Gemensamma utbildningsinsatser. Arbeta långsiktigt för ett ökat samarbete. 17

18 Samverkan framåt 18 Sydöstra sjukvårdsregionens läkemedelsgrupp Sydöstra sjukvårdsregionens läkemedelsgrupp LIF RCC RMPG SLUG Sydöstra sjukvårdsregionens läkemedelsupphandlingsgrupp SLUG Sydöstra sjukvårdsregionens läkemedelsupphandlingsgrupp Ordnat införande och uppföljning Kunskapsstyrning och utbildning Kunskapsstyrning och utbildning Samarbete läkemedelsmallar Samarbete läkemedelsmallar Nätverk läkemedelsekonomer Nätverk läkemedelsekonomer Läkemedelsenheter Läkemedelskommittéer

19 Tack 19


Ladda ner ppt "Samverkan kring läkemedelsfrågor Regionsjukvårdsledningen 11 november 2015 1."

Liknande presentationer


Google-annonser