Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE"— Presentationens avskrift:

1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Att fortsätta utveckla kvalité på skolan

2 Förståelse och delaktighet
Tanken är att den ska upplevas meningsfull för dig som medarbetare och er som arbetslag Kontinuerligt utvärdera i organisationen vid olika tidpunkter under året. Utvärderingen ska leda till en analys och framtagande av åtgärder för högre måluppfyllelse. Måluppfyllelse utifrån läroplanens olika delar Vi utgår från Skolverkets modell

3 Målområden i Lgr11 Normer och värden Kunskaper
Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg

4 Internt arbetsmaterial
Får jag syn på kvalitén i min undervisning? Relationen mellan ord och aktivitet ska överensstämma. Det handlar inte om att visa upp utan att spegla för att se vad som behöver utvecklas vidare. Målet är ökad förståelse och delaktighet. Mindre av kontroll och granskning. Våga visa ”svagheter” som organisation, först då blir vi starka. Vad kan jag göra med mig själv som verktyg.

5 Likvärdighet? Att alla håller hög kvalitet betyder inte att alla gör lika. Utgångspunkten är barn och elevers behov.

6 Innehåll Utvärdering i arbetslaget efter våra minsta gemensamma nämnare. Utvärdering i skola, förskoleklass och fritidshemmen. Utvärdering av arbetet med positivitet och respekt Utvärdering av kommunikationen mellan EHT och arbetslagen (”Our”) Utvärdering av resultatet på GR enkät (2,5,8)

7 program 8:45-11:00 Lärare-individuell utvärdering, Fritidspedagoger: utvärdering av avdelningens verksamhet, Förskollärare-individuell utvärdering, inklusive fika 11:00-14:00 Arbetslagets utvärdering, inklusive lunch i egen regi 14:00-15:30 Egen eller gemensam tid att förfoga över. Här kan skolavslutningsgruppen träffas. 13:30-15:30 Berörd personal kring eleverna med diabetes för blivande åk 4 och 5 träffar diabetessjuksköterskan för utbildning. 15:30-16:30 Apt med utvärdering av ”Minsta gemensamma nämnare Ledningen ger personalen goda förutsättningar”.


Ladda ner ppt "SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE"

Liknande presentationer


Google-annonser