Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad utvärdering 2015 Nuläge, vad händer framöver, regionala inspel Ann Wahlström Naturvårdsverket 10 december 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad utvärdering 2015 Nuläge, vad händer framöver, regionala inspel Ann Wahlström Naturvårdsverket 10 december 2014."— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad utvärdering 2015 Nuläge, vad händer framöver, regionala inspel
Ann Wahlström Naturvårdsverket 10 december 2014

2 Vill du veta mer? Syfte med FU15
Ge underlag för • regeringens politik och prioriteringar • offentlig debatt • myndigheternas planering och utveckling av miljöarbetet • dialog mellan olika aktörer i utveckling och genomförande av styrmedel och åtgärder FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 2

3

4

5

6 REGERINGENS BEDÖMNINGSGRUND
Generationsmål ”Det tillstånd i miljön som miljökvalitetsmålen uttrycker eller förutsättningarna för att nå denna kvalitet behöver vara uppnådda inom en generation. Det innebär att ett miljökvalitetsmål bör bedömas som möjligt att nå om analysen visar antingen att det tillstånd i miljön som målet och dess preciseringar uttrycker kan nås, eller att tillräckliga åtgärder, nationellt och internationellt, är beslutade och förväntas vara genomförda inom en generation efter att systemet infördes. Generationsmålets strecksatser bör också ingå i analysen som kriterier för när förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen bedöms.” Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Så lyder generationsmålet som anger inriktningen och bör vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Generationsmålet visar på inriktningen för samhällsomställningen som behövs för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR 6

7 Del A: miljökvalitetsmålen

8 Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete
fokusering av vad inom miljökvalitetsmålet som ska utvärderas – vilka centrala aspekter eller uppföljningsmått som definierar önskad miljökvalitet respektive följer upp effekter av styrmedel och åtgärder som syftar till att lösa de viktigaste utmaningarna Analys av förutsättningar och orsaker till situationen för målet effekterna av de mest centrala styrmedlen och åtgärderna och deras betydelse för möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Bedömning av om målet nås med utgångspunkt i de centrala uppföljningsmåtten bedöms i vilken grad miljökvalitetsmålet kommer att uppnås till 2020/2050. Prognos för utvecklingen i miljön utifrån de centrala uppföljningsmåtten beskriva och bedöma utvecklingen av det miljötillståndet, efter 2020/2050. Beskrivning av behov av insatser – vad krävs för att målet ska nås redovisa förslag till nya och/eller förändrade insatser, inom Sverige, EU och internationellt. ge underlag för regeringens politik och prioriteringar; till myndigheternas verksamheter samt till dialog mellan olika aktörer i utvecklingen av miljöarbetet.   härledda till analysen av målet.

9 Tre fokusområden Hållbar konsumtion Näringslivets miljöarbete Hållbara städer/samhällsplanering

10

11

12

13

14 Generationsmål Tack! Besök miljömål.se Kontakta oss på NV:s samordningsfunktion Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Så lyder generationsmålet som anger inriktningen och bör vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Generationsmålet visar på inriktningen för samhällsomställningen som behövs för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR 14

15 PROGNOS FÖR EFFEKT I MILJÖN
PROGNOS FÖR EFFEKT I MILJÖN BAU Sämre Bättre Pessimistiskt scenario Sannolikt scenario PROGNOS: Det mest sannolika scenariot utifrån förväntade effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet bortom 2020 Positivt scenario

16 Generationsmål Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen utgör grunden för den svenska miljöpolitiken. Miljömålssystemets syfte är att ge ett strukturerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Riksdagen fattade år 1999 beslut om 15 miljökvalitetsmål som grund för den svenska miljöpolitiken. Ett 16:e mål tillkom några år senare. Miljökvalitetsmålen och generationsmålet fastställs av riksdagen. FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR 16

17

18


Ladda ner ppt "Fördjupad utvärdering 2015 Nuläge, vad händer framöver, regionala inspel Ann Wahlström Naturvårdsverket 10 december 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser