Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
RUFS 2050

2 RUFS uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja ger vägledning
pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen ligger till grund för den fysiska planeringen är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen

3 Sex delar DEL 1 – Nuläge och utmaningar DEL 2 – Vision och mål
DEL 3 – Regional struktur DEL 4 – Tematiska frågor DEL 5 – Genomförande och uppföljning DEL 6 – Samlad konsekvensbedömning

4 Del 2 – Vision och mål Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion att leva, verka och bo i. Som ansvarstagande huvudstadsregion bidrar Stockholmsregionen också till en hållbar utveckling globalt.

5

6 Regionala prioriteringar 2018–2026, bl.a.
Mål och delmål En tillgänglig region med god livsmiljö Delmål om trafikbuller och luftkvalitet En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region En ledande tillväxt- och kunskapsregion En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp Delmål om utsläpp av växthusgaser och energianvändning Regionala prioriteringar 2018–2026, bl.a. Styra mot ett transporteffektivt samhälle Öka de eldrivna person- och varutransporterna Utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor

7 Del 3 – Regional struktur
Plankartan ger en samlad bild av regionens framtida utveckling med bland annat bebyggelsestruktur, transportinfrastruktur, teknisk försörjning och grönstruktur. Till denna finns förhållningssätt för hur de olika intressena, t.ex centrala stadskärnor, gröna kilarna

8 Del 4 – Tematiska frågor (19 stycken), bl.a.
Hav, sjöar och vattendrag Klimatanpassning Klimatpåverkan Miljö och folkhälsa Naturmiljöer och grönområden Transportsystemet beskrivs ett antal sakfrågor där det finns regionala intressen och behov av regional samsyn. De förhållningssätt som redovisas inom varje område är tänkta som långsiktiga, regionala spelregler för utvecklingsplaneringen som olika aktörer har att förhålla sig till.

9 Miljöförvaltningens synpunkter
Tillstyrka förslaget Förvaltningen betonar att landstinget inte har någon överordnad ställning över kommunerna Vattenfrågor bör lyftas mer Komplettera med mål och delmål om vatten Klimatmål orealistiska Totala energianvändningen ska minska från 49,3 TWh till 40 TWh till 2030 Utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska halveras till 2030 Transporter – förhållningssätt bör kompletteras Gör plats för drivmedelsstationer för förnybara drivmedel Planera infartsparkeringar för längre och tyngre fordon, så att kapacitetsstarka modulfordon kan angöra staden på ett bra sätt


Ladda ner ppt "Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser