Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grön infrastruktur - Friluftsliv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grön infrastruktur - Friluftsliv"— Presentationens avskrift:

1 Grön infrastruktur - Friluftsliv
Malin Andersson Friluftslivssamordnare

2 Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

3 Ekosystemtjänster i skogen
Försörjande ekosystemtjänster är de varor som produceras av ekosystem, t.ex. mat, vatten, trä och fiber. Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av ekosystemfunktioner som påverkar miljöfaktorer som t.ex. klimat, översvämningar, nedbrytning av organiskt material, kontroll av sjukdomar samt pollinering av våra grödor. Kulturella ekosystemtjänster innefattar skönhet, inspiration, rekreation, biologisk mångfald och andra värden som bidrar till vårt välbefinnande. Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande funktioner i ekosystemen som är en förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna, bl.a. markstruktur, bördighet, fotosyntes och biogeokemiska kretslopp.

4 ”Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.”

5 Övergripande Friluftsmål
Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

6 Tio mål för friluftslivet
Friluftsmålen

7 Tio mål för friluftslivet
Tillgång till natur för friluftsliv Allemansrätten Attraktiv tätortsnära natur Friluftsmålen Skyddade områden som en resurs för friluftslivet Tillgänglig natur för alla

8 Tio mål för friluftslivet
Tillgång till natur för friluftsliv Starkt engagemang och samverkan Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling Allemansrätten Attraktiv tätortsnära natur Ett rikt friluftsliv i skolan Friluftsmålen Skyddade områden som en resurs för friluftslivet Friluftsliv för god folkhälsa Tillgänglig natur för alla God kunskap om friluftslivet

9 Nytt uppdrag till Lst RB 2016-30:
Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Inom ramen för uppdraget ska Lst särskilt: ha en god samverkan mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer, och stärka arbetet med tätortsnära natur och genomföra insatser för att friluftslivsmålen ska få genomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete.

10

11

12

13

14

15

16

17


Ladda ner ppt "Grön infrastruktur - Friluftsliv"

Liknande presentationer


Google-annonser