Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Foto: Eskil Birkne Foto: Michael Ekstrand Foto: Foto: Michael Ekstrand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Foto: Eskil Birkne Foto: Michael Ekstrand Foto: Foto: Michael Ekstrand."— Presentationens avskrift:

1 Foto: Eskil Birkne Foto: Michael Ekstrand Foto: Foto: Michael Ekstrand

2 Friluftsliv och rekreation Ylva Birkne, Skogsstyrelsen Oskar Forsberg Skogsstyrelsen, Magnus Andersson, SCA Mats Blomberg, Södra Dan Glöde, Mellanskog Lotta Möller, Skogssällskapet Ulrika Karlsson, Naturvårdsverket Märta Berg, Naturskyddsföreningen Göran Andersson, Friluftsfrämjandet Birger Svanström, Sveriges hembygdsförbund

3 ? ! ? ? ? ? ? ? Avgränsning? ! ! ! ! ! !

4 Utgångspunkter Levande skogar: ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” Skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv ska tas till vara. Människor ska ha tillgång till rika natur- och kulturmiljöer. Förutom folkhälsomotivet är medborgarnas kunskap om skogen viktig i sig. God bebyggd miljö: Natur och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Ett rikt växt- och djurliv: Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. - Det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets behov

5 Samordning med andra processer –Friluftspropositionen och målutveckling Myndighetsnätverk om friluftsliv –Dialog kring arbete med skogens sociala värden och identifiering av skogar med höga sociala värden

6 Arbetsplan 1.Nulägesorientering: Samhällets förväntningar, friluftslivets behov. Element viktiga för friluftslivet, skala – landskap, skogsmiljö, plats Lagar, polytax, certifiering, arbetssätt 2. Möten inplanerade 14/2, 22/3, 20/4 (fysiskt)

7 Viktiga andra identifierade områden Ansvar och roller – samverkan (olika skalor) Definitioner och språkbruk Målbilder Skogsskötsel, hänsyn (olika skalor, former) Dialog, samråd Kunskapsinhämtning o kompetensutveckling Verktyg som avtal, stöd och ersättningar, områdesskydd, FA


Ladda ner ppt "Foto: Eskil Birkne Foto: Michael Ekstrand Foto: Foto: Michael Ekstrand."

Liknande presentationer


Google-annonser