Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten Michael Pettersson Mälarlänsutbildningen 2015-11-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten Michael Pettersson Mälarlänsutbildningen 2015-11-24."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten Michael Pettersson Mälarlänsutbildningen

2 2 Konceptuell modell

3 Mälarlänsutbildningen Riktvärden grundvatten - skyddsobjekt

4 Mälarlänsutbildningen Beräknade riktvärden - grundvatten Sammanvägs till ett preliminärt riktvärde för PFOS i grundvatten Envägskoncentrationer sammanvägs till ett hälsoriskbaserat rikt- värde för PFOS i grundvatten

5 Mälarlänsutbildningen Preliminära riktvärden för PFOS i grundvatten (µg/l) Riktvärde Hälsoriskbaserat riktvärde0,22 Inandning av ångor inomhusEj begränsande Intag av grundvatten som dricksvatten 0,22 Bevattning 1) 11 Intag av fisk1,1 Skydd av våtmark0,23 Skydd av ytvatten0,23 Skydd av grundvatten som en resurs0,045 Preliminärt riktvärde0,045 1) Intag av bevattnade växter styrande för riktvärde ”Bevattning”

6 Mälarlänsutbildningen Riktvärden mark - skyddsobjekt

7 Mälarlänsutbildningen Beräknade riktvärden - mark Sammanvägs till ett preliminärt riktvärde för PFOS i mark Envägskoncentrationer sammanvägs till ett hälsoriskbaserat rikt- värde för PFOS i mark

8 Mälarlänsutbildningen Preliminära riktvärden för PFOS i mark (mg/kg TS) RiktvärdeKMMKM Hälsoriskbaserat riktvärde0,03111 Intag av jord1,917 Hudkontakt6,834 Inandning av damm Inandning av ångor Intag av grundvatten som dricksvatten 0,033- Intag av växter0,6- Skydd av markmiljö0,0030,3 Skydd av grundvatten som en resurs 0,00660,021 Skydd av ytvatten0,027 Preliminärt riktvärde0,0030,020 Beräkningsmodell, se Naturvårdsverkets rapport 5976

9 Mälarlänsutbildningen Sammanfattning av SGI:s utredning Preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten –Känslig markanvändning (t.ex bostäder): 3 µg/kg TS –Mindre känslig markanvändning (t.ex industri): 20 µg/kg TS –Grundvatten: 45 ng/L Underlagsdata för PFOS kan användas vid beräkning av platsspecifika riktvärden för PFOS Vetenskapligt underlag saknas för att ta fram riktvärden för andra PFAS-föreningar än PFOS Förslag till metodik för att riskbedöma andra PFAS-föreningar utöver PFOS

10 Mälarlänsutbildningen Riskbedömning av andra PFAS- föreningar Vetenskapligt underlag saknas för att ta fram generella riktvärden för andra PFAS-föreningar än PFOS Hälsoriktvärde kan tas fram för PFOA Beräkna  PFAS 7 och jämför med riktvärde för PFOS –PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA Fördjupad utredning av risker kan krävas

11 Mälarlänsutbildningen Om de preliminära riktvärdena överskrids Riktvärden är satta för att skydda människor och miljö inom respektive utanför de förorenade området Risk kan, men behöver inte, föreligga Indikation på att –riskerna bör utredas ytterligare –en åtgärd behövs Riktvärden är jämförvärden –utgör INTE gränsvärden eller åtgärdsnivåer –är inte juridiskt bindande

12 Mälarlänsutbildningen Tänkbar invändning ”Riktvärdena är orimligt låga” –Vissa PFAS är persistenta, bioackumulerbara, toxiska –Osäkerheter i hur toxiskt PFOS är –Kunskaper om hälso- och miljöeffekter för PFAS-föreningar är generellt begränsade Det finns en anledning att vara försiktig i sina bedömningar!

13 Mälarlänsutbildningen Framtiden? Riktvärden för PFOA ligger närmast i tiden Eventuellt en revidering av TDI för PFOS och PFOA (slutet 2016?) TDI för fler PFAS-föreningar Halterna av PFOS och PFOA minskar samtidigt som andra PFAS-föreningar ökar. För många ”nya” föreningar saknas idag kunskap om risker Forskning kopplat till åtgärdsmetoder för PFAS-förorenad mark och grundvatten

14 Mälarlänsutbildningen SGI Publikation 21 SGI:s rapport om riktvärden för PFAS Kan laddas ned från:


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Preliminära riktvärden för PFAS i mark och grundvatten Michael Pettersson Mälarlänsutbildningen 2015-11-24."

Liknande presentationer


Google-annonser