Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling är ett begrepp som man ofta stöter på i media.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling är ett begrepp som man ofta stöter på i media."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling är ett begrepp som man ofta stöter på i media.
Men vad innebär hållbar utveckling? En definition av begreppet är att det är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra för kommande generationer att kunna tillgodose sina behov.

2 Hållbar utveckling Miljömässiga Vilka kan de vara? Sociala Ekonomiska

3 Miljömässiga Resurser Spridning Halter Tid Jämvikt Ämnens egenskaper

4 Återskapas resurserna
Tillväxtfas Begränsningar Återskapas resurserna Spridning Spridningsvägar Vilka ämnen/partiklar kan spridas Hur långt/snabbt Halter Risk av exponeringen Jämförbara med naturliga halter Överskott/under-skott

5 Snabb eller långsam process
Tid Lång eller kort tid Snabb eller långsam process Jämvikt Vilka delar sitter ihop? Finns det buffertverkan Ämnets egenskaper Finfördelat? Tillgängligt Lätt för att reagera

6 Försiktighetsprincipen
I Sverige har en samling med miljölagar som kallas för Miljöbalken. I Miljöbalken hittar vi försiktighetsprincipen: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksam- heten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.    Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

7 Livscykelanalys Transporter av Material Produkter Avfall Råvaror För att kontrollera att en vara eller en process inte bryter mot försiktighetsprincipen så kan man göra en livscykelanalys. Produktion Användning Avfall/återvinning


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling är ett begrepp som man ofta stöter på i media."

Liknande presentationer


Google-annonser