Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-10-261 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-10-261 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation."— Presentationens avskrift:

1 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation

2 Vad är hälsa? -Frånvaro av sjukdom -Fysisk och psykiskt välbefinnande

3 Vi styrs av regleringsbrev från regeringen genom arbetsmiljöenheten på arbetsmarknadsdepartementet Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och för att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv Vi agerar för att förverkliga samhällets ambitioner att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö

4 och arbetsmiljöförordningen fastställer grundläggande regler för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen AML Preciserar och kompletterar arbetsmiljölagen med olika föreskrifter Arbetsmiljöverket, AV

5 kap. 1 § i Arbetsmiljölagen Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö

6 Arbetsmiljöverket distriktet i Göteborg. Västra Götaland och Hallands län. Arbetsställen Ensamföretagare Anställda Studerande Fördelat på ca 75 inspektörer

7 Vår egen organisation Ca 70 årsarbetskrafter ISGBVård, skola, omsorg, offentlig förvaltning ISGCOffentlig förvaltning, bygg ISGDJord, skog, transport, industri ISGF Jourgrupp, administration

8 Vem är vi Lärare, militärer, sjuksköterskor,skolledare, agronomer, byggnadsingenjörer, läkare, personalchefer, produktionstekniker, elingenjörer, bergsingenjörer, hortonomer, ergonomer, beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer, psykologer, vårdföreståndare, enhetschefer, arbetsledare, socionomer,jurister, skogstekniker, sjöbefäl, brandchefer, kemiingenjörer m fl. Yrken Flera yrken, flera utbildningar, trivs med människor, helhetssyn, utredningsvana, arbetsledande bakgrund, vill arbeta med människor………. Egenskaper

9 Inspektörens roller KONTROLLERANDE Granska arbetsmiljön på företag, organisationer och inom områden Tillbuds- och olycksfallsutredningar Skyddsombudsstopp Framställan enligt 6:6a INFORMERANDE RÅDGIVANDE Föreskrifter och lagstöd OBS Vi godkänner inte något

10 Arbetsgivaransvar Ansvaret ligger på ”rollinnehavare” Är ofta inte en fysisk person utan ett bolag eller myndigheter En fördelning inom organisationen för arbetsuppgifter som ingår i arbetsmiljön måste göras Straffansvar Undersöks alltid i efterhand av domstol när det har hänt något Ideell verksamhet Är yrkesmässig om den har viss varaktighet och är av ekonomisk art

11 Arbetsgivarens ansvar Huvudansvaret ligger på arbetsgivare Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall Arbetet ska kunna ske utan risk för ohälsa eller olycksfall AML kap 3 §2

12

13 Arbetstagarens ansvar Medverka i arbetsmiljöarbetet Följa föreskrifter Delta i genomförandet av åtgärder Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning AML kap 3 §4

14 Samverkan Skyddsombud - om minst fem arbetstagare sysselsätts Huvudskyddsombud - om flera skyddsombud finns Regionalt skyddsombud - om skyddskommitté inte finns Skyddskommitté - om minst femtio arbetstagare finns


Ladda ner ppt "2009-10-261 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser