Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-10-261 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-10-261 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation."— Presentationens avskrift:

1 2009-10-261 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation

2 2009-10-262 Vad är hälsa? -Frånvaro av sjukdom -Fysisk och psykiskt välbefinnande

3 2009-10-263 Vi styrs av regleringsbrev från regeringen genom arbetsmiljöenheten på arbetsmarknadsdepartementet Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och för att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv Vi agerar för att förverkliga samhällets ambitioner att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö

4 2009-10-264 och arbetsmiljöförordningen fastställer grundläggande regler för arbetsmiljön Arbetsmiljölagen AML Preciserar och kompletterar arbetsmiljölagen med olika föreskrifter Arbetsmiljöverket, AV

5 2009-10-265 1 kap. 1 § i Arbetsmiljölagen Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö

6 2009-10-266 Arbetsmiljöverket distriktet i Göteborg. Västra Götaland och Hallands län. Arbetsställen 54 000 Ensamföretagare 120 000 Anställda 680 000 Studerande 300 000 Fördelat på ca 75 inspektörer

7 2009-10-267 Vår egen organisation Ca 70 årsarbetskrafter ISGBVård, skola, omsorg, offentlig förvaltning ISGCOffentlig förvaltning, bygg ISGDJord, skog, transport, industri ISGF Jourgrupp, administration

8 2009-10-268 Vem är vi Lärare, militärer, sjuksköterskor,skolledare, agronomer, byggnadsingenjörer, läkare, personalchefer, produktionstekniker, elingenjörer, bergsingenjörer, hortonomer, ergonomer, beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer, psykologer, vårdföreståndare, enhetschefer, arbetsledare, socionomer,jurister, skogstekniker, sjöbefäl, brandchefer, kemiingenjörer m fl. Yrken Flera yrken, flera utbildningar, trivs med människor, helhetssyn, utredningsvana, arbetsledande bakgrund, vill arbeta med människor………. Egenskaper

9 2009-10-269 Inspektörens roller KONTROLLERANDE Granska arbetsmiljön på företag, organisationer och inom områden Tillbuds- och olycksfallsutredningar Skyddsombudsstopp Framställan enligt 6:6a INFORMERANDE RÅDGIVANDE Föreskrifter och lagstöd OBS Vi godkänner inte något

10 2009-10-2610 Arbetsgivaransvar Ansvaret ligger på ”rollinnehavare” Är ofta inte en fysisk person utan ett bolag eller myndigheter En fördelning inom organisationen för arbetsuppgifter som ingår i arbetsmiljön måste göras Straffansvar Undersöks alltid i efterhand av domstol när det har hänt något Ideell verksamhet Är yrkesmässig om den har viss varaktighet och är av ekonomisk art

11 2009-10-2611 Arbetsgivarens ansvar Huvudansvaret ligger på arbetsgivare Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall Arbetet ska kunna ske utan risk för ohälsa eller olycksfall AML kap 3 §2

12 2009-10-2612

13 2009-10-2613 Arbetstagarens ansvar Medverka i arbetsmiljöarbetet Följa föreskrifter Delta i genomförandet av åtgärder Använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning AML kap 3 §4

14 2009-10-2614 Samverkan Skyddsombud - om minst fem arbetstagare sysselsätts Huvudskyddsombud - om flera skyddsombud finns Regionalt skyddsombud - om skyddskommitté inte finns Skyddskommitté - om minst femtio arbetstagare finns


Ladda ner ppt "2009-10-261 Vad är arbetsmiljö ? Människa Teknik Organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser