Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strama Primärvård & mottagningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strama Primärvård & mottagningar"— Presentationens avskrift:

1 Strama Primärvård & mottagningar
Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

2 Bakgrund och organisation
Strama - Strategigruppen för rationell antibiotika-användning och minskad antibiotikaresistens Bildades (frivilligt nätverk) - initiativ från RAF, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen Diskutera hanteringen av ökat hot av resistenta bakterier Inom ett år hade 21 lokala grupper bildats i landet Instruktion från regeringen 2006 – syfte att samordna frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor och djur samt ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa Hygienombudsutbildning HSF 2017

3 Hygienombudsutbildning HSF 2017

4 Stramas mål Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens Minska risken för utveckling och spridning av resistens Hög resistens ger högre sjuklighet, dödlighet och ökade kostnader Påverka utvecklingen genom minskad förskrivning och minskad smittspridning Hygienombudsutbildning HSF 2017

5 Internationell angelägenhet
Hygienombudsutbildning HSF 2017

6 Nationell angelägenhet

7 Multiresistenta bakterier i Sverige 2005 – 2017
Hygienombudsutbildning HSF 2017

8 Multiresistenta bakterier Gotland 2005 – 2017
Hygienombudsutbildning HSF 2017

9 Antibiotika som hämtats ut av gotlänningar
Hygienombudsutbildning HSF 2017

10 Stramas 10-punktsprogram
Förhindra/förebygga smittspridning i vård och samhället – detta minskar behovet av antibiotika Minska det totala antibiotikatrycket – kvantitativt mål Följa riktlinjer för behandling, rätt antibiotika till rätt infektion – kvalitetsmål Uppsökande verksamhet primärvård och sjukhus årligen Informera om resistensläge och aktuell förskrivning Informera om utbildningar och rekommenderad behandling Strama Gotland – mikrobiologen, smittskydd, vårdhygien, MAS, barnhälsovård, barnsjukvård, chefsläkare, apotekare, tandvård Möten 4 ggr/år – deltar i nationella kampanjer, följer utvecklingen på Gotland Hygienombudsutbildning HSF 2017

11 Planerat framtida arbete
”Antibiotikaronder” Informera andra än förskrivare – förskolepersonal, sjuksköterskor, undersköterskor mfl Antibiotika till djur? Internationella antibiotikadagen 18 november Hygienombudsutbildning HSF 2017

12 Vad ni kan göra Råd om egenvård vid infektioner
Urinsticka på rätt indikation Uppmuntra influensavaccination Känna till vart behandlingsrekommendationer finns för nyanställda och hyrpersonal Basal hygien Hygienombudsutbildning HSF 2017


Ladda ner ppt "Strama Primärvård & mottagningar"

Liknande presentationer


Google-annonser