Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mindre kirurgiska ingrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mindre kirurgiska ingrepp"— Presentationens avskrift:

1 Mindre kirurgiska ingrepp
Aseptik, huddesinfektion Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

2 Sårtyper Hygienombudsutbildning HSF 2017

3 Sårinfektion Förorening - i samband med skadan (trauma)
- i samband med operation - av patientens egna bakterier - av personalens/omgivningens bakterier Stafylokock aureus – vanligaste bakterien Symtom - rodnad, svullnad, värme, smärta, lukt, ökad sekretion Hygienombudsutbildning vt 2017

4 Vårdrelaterad infektion (VRI)
”…avser varje infektionstillstånd som drabbar patient till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om smittämnet tillförs i samband med vård eller kommer från patienten själv och oavsett om infektion uppkommer under eller efter vården” Hygienombudsutbildning HSF 2017

5 Aseptiskt arbetssätt Bevara det rena rent – det sterila sterilt!
En arbetsteknik vid operativa ingrepp och sårbehandling som förhindrar förorening med bakterier utan att använda kemiska desinfektionsmedel. Att bygga barriärer mellan det friska och det smittade Konsten att hålla sår, instrument aseptiska (fria från mikroorganismer) Införande av aseptik – Ignaz Semmelweiss ( ) Hygienombudsutbildning HSF 2017

6 Dödlighet i barnsängsfeber /sepsis
16 14 Handdesinfektion införs (klorkalk) 12 10 Obduktioner började 8 Medicinstudenternas BB-avd 6 4 Barnmorskornas BB-avd 2 1823 1847

7 Handhygien inför operation
Personal med infektion på händer får inte arbeta på operation. Infektion med S.aureus eller GAS oavsett var på kroppen det sitter, får inte vistas på operationssal. Händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel; - före och efter varje vårdmoment - före rent arbete och efter smutsigt arbete - omedelbart efter användning av handskar Speciell handdesinfektion med kvardröjande effekt Hygienombudsutbildning HSF 2017

8 Basal hygien vid kirurgiska ingrepp
Plastförkläde Sterila handskar Munskydd/visir vid risk för stänk Långt hår uppsatt Docpoint STY-04807 Vårdhygiens hemsida Hygienombudsutbildning HSF 2017

9 Steril uppdukning Hur gör ni idag? Hygienombudsutbildning HSF 2017

10 Huddesinfektion patient
Klorhexidinsprit Etanol 70% vid allergi Gnid med genomblöt tvätt tork/kompress minst 2 minuter Låt lufttorka Hudområdet får ej beröras med händer/osterila handskar Skydda hörselgång från Klorhexidinsprit (neurotoxiskt) Spädbarn <3 månader – försiktighet (brännskador) Hygienombudsutbildning HSF 2017

11 Klorhexidinsprit 5 mg/ml
0,5% Klorhexidinglukonat 70% Etanol Kombinationen har snabbare effekt än alkohol ensamt Klorhexidin binder till huden och har en kvardröjande effekt

12 Instrument och material - aseptik
Hygienombudsutbildning HSF 2017

13 Instrument och material - aseptik
Hygienombudsutbildning HSF 2017


Ladda ner ppt "Mindre kirurgiska ingrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser