Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning"— Presentationens avskrift:

1 Exempel på förebyggande arbete för att minska risker för smittspridning

2 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
En förutsättning är… kortärmad klädsel att hår/huvudduk inte hänger ner i arbetsområdet en tom omläggningsvagn/ bricka

3 Förebygga smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Men även … att händer och underarmar är fria från klocka, armband, ringar och stödskena korta naglar inget nagellack (inkl ofärgat) eller konstgjorda naglar

4 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Förbered omläggningen desinfektera händerna före rent arbete desinfektera även vagnen före rent arbete

5 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Omläggnings material förvaras torrt och dammfritt i skåp separerat från annat material förråd ska bara innehålla material som används under en begränsad period Bevara renhetsgraden desinfektera händerna innan du plockar materialet

6 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Materialet ska ha samma renhetsgrad ända fram till patienten För att säkerställa detta - använd pincetten som tagits fram till aktuell omläggning

7 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Salvor Ta det som behövs av salvan t ex i en mugg, på en spatel eller kompress

8 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Iordningställ en desinfekterad vagn/bricka med den utrustning och det material du behöver Planera – avfall, belysning Med ny uppdukning till varje patient – är det lättare att göra rätt och risker minimeras!

9 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Hos patienten Desinfekterar händerna före varje patientkontakt mellan olika vårdmoment Använd handskar och engångsförkläde vid risk för kontakt med kroppsvätskor/annat biologiskt material Förtydliga vikt av att byta handskar och förkläde, risk med handskspridd smitta, sprita händer vid handskbyte

10 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Vid omläggningen Skydda brits och plocka bort förbandet Förorenat material kastas direkt i avfallspåse

11 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Ta bort underlägget som skyddat britsen, ta av handskarna… …desinfektera händerna… …så förorenas inte det yttre förbandet

12 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Efter omläggningen Förklädet tas av… …även överblivet material kastas

13 Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning
Avslutningsvis …desinficeras ytor som varit i kontakt med omläggningsmaterial

14 Såromläggning innebär risk för smittspridning
Kroniska sår koloniseras alltid med bakterier såret behöver inte se infekterat ut Allt som kommer i kontakt med sårsekret händer, förband, instrument, underlägg, personalens förkläde, handskar, kläder… …ska hanteras så att bakterier ej sprids Förebygg smittspridning vid såromläggning - för en säker vård Ex kroniska sår: eksem, venösa bensår, trycksår


Ladda ner ppt "Förebygg smittspridning med basala hygienrutiner vid såromläggning"

Liknande presentationer


Google-annonser