Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infartsrelaterade infektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infartsrelaterade infektioner"— Presentationens avskrift:

1 Infartsrelaterade infektioner
PVK – CVK/CDK - SVP – PICC-Line - Artärkateter Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

2 CVK/CDK – Central venkateter/dialyskateter
Vena subclavia (nedanför nyckelbenet) Vena jugolaris interna (halsen) Vena femoralis (ljumsken) Hygienombudsutbildning HSF 2017

3 SVP - Subcutan venport (Porth-a-cath)
Hygienombudsutbildning HSF 2017

4 PICC- line – perifert insatt central kateter
Hygienombudsutbildning HSF 2017

5 Artärkateter Hygienombudsutbildning HSF 2017

6 Misstänkt infektion Feber, frossa, sjunkande blodtryck
Instickstället inte alltid rött Blododling från kateter, odling från kateterspets eller annat infektionsfokus Det finns minst 16 olika odlingstekniker beskrivna i litteraturen Definition enligt CDC – positiv blododling hos patient som haft CVK >2 dygn, ingen annan orsak, kräver inte odling från kateterspets eller blod! Hygienombudsutbildning HSF 2017

7 Bakterier i blodbanan Primär bakteriemi – koppling till kärlkateterar
Sekundär bakteriemi – koppling till andra infektioner ex. UVI, sårinfektion, tarmskada KNS, S.aureus, C.albicans E.faecealis, K.pneumoniae, E.coli Bacillus, Serratia, Corynebacterium, Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotrophomonas maltofilia – ovanliga Bakterierna varierar efter geografisk plats, typ av enhet, typ av patient, antibiotikatryck och resistens, följsamhet till rutiner Hygienombudsutbildning HSF 2017

8 Primär bakteriemi Hudflora tar sig in i blodbanan med hjälp av katetern Kan kolonisera kateterspetsen (fibrinbeläggning) Utvecklas till lokal eller systemisk infektion Förs in genom inläggning, injektion/infusion, kateterns utsida Hygienombudsutbildning HSF 2017

9 Riskfaktorer för bakteriemi
Katetertyp – PVK lägst risk Svår underliggande sjukdom Underliggande infektion Växt av bakterier runt insticksstället Ändring av kateterns läge Manipulering med kranar och korkar Hygienombudsutbildning HSF 2017

10 Ransjö et al. Läkartidningen. 2001: 34; 3506-3507
Hygienombudsutbildning HSF 2017

11 En relativt vanlig VRI SKL 2013 Hygienombudsutbildning HSF 2017

12 SKL åtgärdsprogram Rätt indikation Steril inläggningsteknik
Inspektera insticksstället dagligen Utvärdera behov dagligen Rätt diagnostik vid infektion Hygienombudsutbildning HSF 2017

13 Rätt indikation Svårstucken patient, stort vätskebehov, kärlretande läkemedel ex cytostatika Val av kateter efter patientens behov och beräknad användningstid Risker – Pneumothorax, luftemboli, trombos, ocklusion, rubbat läge och inj/inf i fel vävnad, infektion Hygienombudsutbildning HSF 2017

14 Steril inläggningsteknik
Hygienombudsutbildning HSF 2017

15 Inspektion, skötsel och utvärdering
Basala hygienrutiner Aseptik Patientinformation – inspektera dagligen Omläggning var 3-5 dag Trevägskranar och injektionsventiler ses som en enhet, byts var 3-7 dag Hygienombudsutbildning HSF 2017

16 Scrub the hub Amerikansk metod – mekaniskt rengöra infarten med alkohol (15 sek gnugga + 30 sek torka) I Sverige utvecklad på neonatalavd i Örebro Planera och samordna injektion/infusion så minskar antalet manipulationer av kranar Laborativa studier 2015 – tiden 5-60 sek, olika desinfektionsmedel och membran Hygienombudsutbildning HSF 2017

17 Hygienombudsutbildning HSF 2017


Ladda ner ppt "Infartsrelaterade infektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser