Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handhavande av PICCline. Bakgrund  En perifert inlagd central venkateter  Började användas i Sverige 1999 (Groshong)  Verksamheter drivs i hela Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handhavande av PICCline. Bakgrund  En perifert inlagd central venkateter  Började användas i Sverige 1999 (Groshong)  Verksamheter drivs i hela Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Handhavande av PICCline

2 Bakgrund  En perifert inlagd central venkateter  Började användas i Sverige 1999 (Groshong)  Verksamheter drivs i hela Sverige av specialistutbildade PICClinesjuksköterskor  Onkologiska kliniken i Örebro startade februari 2004  PICClinekateter läggs in polikliniskt av sjuksköterskor

3 Bakgrund PowerPICC Solo  Perifert inlagd venkateter  Funnits sedan 2003 i USA  Började användas i Sverige 2013  Onkologiska kliniken september 2014  Läggs in med Sherlock 3CG TCS  Sjuksköterskor utbildade i Sherlocksystemet  Finns i enkel – dubbel – och trippellumen  Tål kontrast med motorspruta  Blodtransfusion

4 Sherlock 3CG TCS

5 Vad är PICCline?  Perifert inlagd central venkateter (Periferally Inserted Central Catheter  Tunn silikonkateter (Groshong)  Polyuretankateter (PowerPICC)  Läggs in i ett av överarmens blodkärl, vena basilica, vena cephalica, vena brachialis  Spetsen av katetern ska hamna i nedre tredjedelen av vena cava superior/övergången höger förmak

6 Vad är PICCline?

7  Katetrarna är röntgentäta  Groshong röntgenverifieras alltid innan användning  PowerPICC behöver inte röntgas innan användning  Katetrarna har valv som öppnas vid positivt eller negativt tryck  Heparinlås behövs ej  Katetrarna kan sitta i 12 månader

8 Indikationer för PICCline  Administrering av cytostatika  Administrering av TPN  Långvarig administrering av antibiotika  Vätskebehandling  När perifer administrering är kontraindicerad  Patient med dåligt perifera kärl som har behov av långvarig intravenös behandling  Kontinuerlig intravenös smärtlindring  Stickfobi hos patienten  Patientens eget val

9 Inför inläggning av PICCline  Patienten informeras muntligt och skriftligt  Patienten tvättar båda sina armar med Descutansvamp kvällen före eller samma morgon  Patienten ska kunna ligga i planläge

10 Skötsel av PICCline  En PICCline kan användas direkt efter att den blivit röntgenverifierad och/eller godkänd  Omläggning och spolning sker en gång i veckan  Efter inläggningen kan blodkärlet reagera på PICClinekatetern  Värme kan hjälpa vid en eventuell reaktion

11 Skötsel av PICCline  Spolning en gång i veckan  Spolning före och efter användande av katetern  Spolning mellan administrering av flera läkemedel  Vid spolning använd pulserande teknik  Kontroll av backflöde – dra 1-2 ml i sprutan- vänta ca 2 sek  Om backflöde kontrolleras avsluta med en ren spruta

12 Skötsel av PICCline  Injektionsmembran byts en gång i veckan  Injektionsmembran byts vid skada eller synligt blod i kateter eller membran  Injektionsmembran byts alltid om blod aspirerats eller givits  Injektionsmembran byts alltid efter att TPN givits

13 Provtagning via PICCline  Aspirera 1-2 ml i en 10 ml spruta  Låt valvet i katetern hinna öppna sig  Aspirera 5 ml blod som kasseras  Aspirera önskad mängd blod i ny spruta  Spola katetern, använd pulserande teknik  För över blodet till provtagningsrör med en kanyl  Sätt på nytt membran och spola katetern ytterligare  Vaccutainer kan användas men då alltid med trevägskran enligt särskild anvisning

14 Rekommenderade spolmängder  När systemet inte används - 10 ml  Efter läkemedel och TPN - 40 ml  Efter provtagning och blodtransfusion – 40 ml  Katetern får längre livslängd ju mer som spolas igenom  Pulserande teknik används för att mekaniskt rengöra kateterns väggar  Heparin ska inte användas

15 Svårigheter att få backflöde  Be patienten att lyfta eller röra armen  Be patienten att hosta  Avlägsna injektionsmembran  Infundera 250 ml NaCl  Ta kontakt med PICClinesjuksköterska om backflöde inte erhållits trots ovanstående åtgärder

16 Problemhantering vid PICCline  Flebit kan uppstå efter inläggning – värme  Infektion – odling från instickställe/ev. blododling. Överväg antibiotika och borttagande av katetern  Bekräftad trombos – Fragmin. Låt katetern sitta kvar. Efter en vecka med Fragmin kan man överväga borttagande av katetern. En väl fungerande PICCline kan sitta kvar  Skada på katetern – kontakta PICClinesjuksköterska  Ändrat läge – katetern kan bli längre/kortare. Vid avvikelser mer än 2 cm rådgör med PICClineansvarig sjuksköterska.

17 Hudirritation  Vid lätt hudirritation – bandagera PICClinekatetern åt annat håll, Cavilon kan strykas på  Vid kraftigare hudirritation – Betnovatkräm kan användas Smörjes på vid omläggning  Byte av bandagetyp kan hjälpa  Vid klåda kan Cetirizin provas

18 Borttagande av PICCline  Klorhexidinsprit  Sterila kompresser  Linda  Ta bort all bandagering  Ta på sterila handskar  Tvätta med klorhexidinsprit  Dra försiktigt ut katetern  Sätt på tryckförband med sterila kompresser och linda

19 Borttagande av PICCline  Inspektera kateterspetsen  Vid misstanke om infektion skickas kateterspetsen på odling  Dokumentera på PICClinejournal, lämnas/skickas sedan till PICClinesjuksköterska

20 Borttagande av PICCline  Datum  Anledning  Vem som drog den  Om odling togs


Ladda ner ppt "Handhavande av PICCline. Bakgrund  En perifert inlagd central venkateter  Började användas i Sverige 1999 (Groshong)  Verksamheter drivs i hela Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser