Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användning av skyddsutrustning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användning av skyddsutrustning"— Presentationens avskrift:

1 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning En jordbrukare kan exponeras för växtskyddsmedel på många olika sätt vid hanteringen av medlen. - sörj för din egen och dina anställdas säkerhet i arbetet läs säkerhetsdatabladet – använd skydd – och planera bekämpningsarbetet omsorgsfullt Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

2 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Börja skydda dig genom att läsa genom bruksanvisningen omsorgsfullt. Du får ämnets säkerhetsdatablad av försäljaren (de finns också på de flesta importörers produktsida på webben) Läs säkerhetsdatabladet med eftertanke – fundera över vilka risker kan finnas under olika arbetsmoment. Skaffa och lär dig använda den skyddsutrustning preparatet kräver. Om en anställd utför växtskyddsarbete, se till att han har läst säkerhetsdatabladet och diskutera med honom så att du blir övertygad om att båda har förstått riskerna med ämnet och åtgärderna vid en olycka. Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

3 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Användning av grundskyddsutrustning krävs vid hanteringen av alla växtskyddsmedel. Grundskyddsutrustningen är: Bomullsoverall eller lämlig skyddsklädsel för växtskyddsarbete (tyvek-overall), gummistövlar, nitrilgummihandskar, huvudbonad Dessutom kan hanteringen av ett preparat kräva tilläggsskydd såsom: Andningsskydd och ansiktsmasker, skyddsglasögon Ansiktsmasker och skyddsglasögon bör alltid användas när sprutvätska till sprutan tillreds eller när sprutan tvättas. Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

4 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Grundskyddsutrustning Mössa ca 5 € Tyvek-overall ca 10 € Nitrilgummihandskar 1,50 € Gummistövlar från € Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

5 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Andningsskydd (halvmask + 1 par A2-gasfilter + 1 par P2-partikelfilter + anslutningsstycke) • förvaringsbox ca 40 € Andningsskydd (helmask + 2 par A2-gasfilter + 2 par P2-partikelfilter) ca 600 € Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

6 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Ansiktskydd ca 20 € Vatten för ögonspolning ca 15 € Ögonskydd 2-3 € Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

7 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Förvara den personliga skyddsutrustningen i ett eget separat utrymme - Förvara inte växtskyddsämnen i samma utrymme som skyddsutrustningen. Andningsskyddens kolfilter föråldras inom cirka en månad om det används regelbundet – Byt filter tillräckligt ofta! Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

8 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Efter besprutning: 1. Rengör skyddsklädseln efter användningen. 2. Spola av gummistövlarna och skyddshandskarna 3. Förvara skyddsutrustningen i eget utrymme 4. Duscha efter besprutningen och tvätta håret (hårbottnen är mycket tunn och arbetssäkerhetstester visar att kemikalieexponeringen via hårbottnen är betydande) 5. Tvätta dig innan du äter. Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

9 9 Före Påfyllning inom ett avgränsat område där vatten samlas in.
Bild: Hardi International Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria 9

10 Förvaring POVLT, 2006 Författare: Inge Mestdagh Förebyggande utrustning Ögonrengöring, vätska för ögonspolning utanför förvaringsrummet Se till att vatten för ögonspolning alltid finns tillgängligt (även i traktorn under besprutningen) Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria 10

11 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Tänk på förhand igenom vad du gör (kontrollera vad som anges i säkerhetsdatabladet) Om ämnet kommer i kontakt med huden: Första hjälpen är tvål och vatten. Om sprutvätska stänker på huden tvätta dig omedelbart med vatten och tvål så tränger ämnet inte genom huden. Observera – om huden blir irriterad eller visar andra symtom – uppsök läkare omedelbart Giftinformationscentralen tfn (09) (direkt) eller (09) 4711 (växel) – spara numret i din mobiltelefon för eventuella olyckor Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

12 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Tänk på förhand igenom vad du gör (kontrollera vad som anges i säkerhetsdatabladet) Om ämnet kommer i kontakt med ögonen: Första hjälpen är ögonspolning (om vatten för ögonspolning inte är tillgängligt – använd så rent vatten som möjligt till spolningen) Observera – om ögat blir irriterat - uppsök ögonläkare omedelbart – låt i alla fall en läkare undersöka ögonen, lösningsmedel i ämnet kan orsaka skador på hornhinnan och orsaka grumlighet om ögonen inte vårdas. Giftinformationscentralen tfn (09) (direkt) eller (09) 4711 (växel) – spara numret i din mobiltelefon för eventuella olyckor Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria

13 Användning av skyddsutrustning
Användarsäkerhet Användning av skyddsutrustning Tänk på förhand igenom vad du gör (kontrollera vad som anges i säkerhetsdatabladet) Om andningsorganen utsätts för ämnet eller ämne kommer in i munnen: Ge första hjälpen enligt säkerhetsdatabladet – varierar mycket mellan olika preparat. Observera – vid symtom - uppsök omedelbart läkare. Kontrollera åtgärderna genom att ringa Giftinformationscentralen. Giftinformationscentralen tfn (09) (direkt) eller (09) 4711 (växel) – spara numret i din mobiltelefon för eventuella olyckor Henkilösuojautuminen, Källa TTL, Växtskydd för åkergrödor-ProAgria


Ladda ner ppt "Användning av skyddsutrustning"

Liknande presentationer


Google-annonser