Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom"— Presentationens avskrift:

1 Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom
Arja Höglund Parkinsonsjuksköterska Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

2 Agenda Genomgång av pumparna Start av behandling Inneliggande
Poliklinisk Hemtitrering Hur påverkas livet av pumpbehandlingar? Ut & resa Använd “Visa” menyn och “sidhuvud och sidfot” för att ändra eller ta bort texten under strecket. 2 Informationsmöte kring Pumpbehandling och DBS vid Parkinsons sjukdom

3 Apomorfin - penna Apo-Pen innan pumpstart pga Tål Apomorfin
När använder penna flera ggr/dag, överväg pump Enklare och snabbare övergång till pump

4 Apomorfin - pump Kontinuerlig behandling via en tunn slang och nål direkt till underhudsfettet runt naveln Lära stickteknik Bära pump: inga problem

5 Apomorfin Biverkningar: Illamående Hudkomplikationer (noduli)
Förebyggande behandling med massage Ultraljud vid svårare fall

6 Duodopa En sond leder läkemedlet genom bukväggen, förbi nedre magmunnen och ner till övre delen av tunntarmen

7 Duodopa - utprovning Görs med en nasointestinalsond (nässond)
Sonden sätts på plats med hjälp av röntgengenomlysning och avlägsnas enkelt när testperioden på ca 2 veckor är slut

8 Duodopa – permanent behandling
Magsond (PEG) med kortare intestinalsond sätts in med hjälp av gastroskop Mindre operation med lätt sövning och lokalbedövning - vissa sjukhus använder narkos Inläggning på sjukhus ca 2-3 dagar

9 Duodopa Biverkningar:
Komplikationer med sondsystemet förekommer tex. sonden flyttar sig ur läge. Känns som “tablettbehandling” Åtgärdas med kontroll av sondläget och ev. tillrättaläggande eller byte av innersondsond (röntgen eller gastro) Läckage i kopplingar PEGproblem med smärta, irritation, “såsar” dvs. rinner från PEGstomat

10 Bärsystem för Duodopapumpen

11 Start av behandling/ titrering
Inneliggande: Beslut om att testa avancerad behandling fattas av motorikteamet Planerad inläggning Ev. sett över medicineringen innan Titrera för att hitta optimal dos: tex. 2-4 ggr/dag Samtidigt inlärning av pumpen Lära sig när det är dags att ta extra dos Ev. nedtrappning av andra Parkinsonmediciner Tar 1-2 veckor med helgpermission

12 Start av behandling Polikliniskt:
Samma procedur fast på dagvård alt. mottagningen på dagtid tex. mellan kl. 09 – 15 Duodopa, även PEG-operation kan göras polikliniskt, men oftast inneliggande Vinster: Mer självständig patient Kostandseffektivt Samma person som är med under hela titreringen

13 Start av behandling Hemtitrering
Pilotstudie mellan innovationsplatsen Karolinska, neurologiska kliniken Karolinska Huddinge, Gastro kliniken Karolinska Huddinge, vårdbolaget Adxto och läkemedelsbolaget Abbott Duodopa titreras i hemmet via telemedicin Multicenterstudie pågår Vinster: Ännu mer självständig patient Kortare titrering (ca 3-5 dagar)

14 Hur påverkas livet av pumpbehandlingar?
Inställningsperiod upp till 6 månader kan vara förenad med oro Ger annan frihet än tabletterna Kan skräddarsys mer än tabletter olika doser under dagen lätt att ta extra dos/bolus vid behov

15 Hur påverkas livet av pumpbehandlingar?
Nackdelar: Mer pyssel med pumparna Känna sig bekväm med tekniken Veta hur bete sig vid pumphaveri Övergång till rescuemedicin Kontakta sin vanliga vårdgivare för åtgärd, ej akuten Stöd av närstående, assistenter, hemtjänst, hemsjukvård

16 Ut & resa Kan behöva intyg från vårdgivaren
Apomorfin: förvaras vid högst +25°C och ljusskyddas Duodopa: ljusskyddas och kylförvaras Ha med extra pump Rescuemedicinering dvs. tabletter med Hör med flygbolaget om läkemedlet får tas med i kabinen speciellt om man planerar vara borta länge Säkerhetskontrollen

17 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser