Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakterier som orsakar urinvägsinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakterier som orsakar urinvägsinfektioner"— Presentationens avskrift:

1 Bakterier som orsakar urinvägsinfektioner
Åsa Melhus IMV/Sektionen för klinisk bakteriologi

2 Symtom vid nedre UVI Täta trängningar Sveda Värk över urinblåsan
Ingen feber till lätt tempstegring Normalt CRP eller lätt ökning Signifikant växt av bakterier i urinen

3 Symtom vid övre UVI Feber Frossa Smärtor i ryggen (över njurlogerna)
Med eller utan nedre UVI-symtom Högt CRP Signifikant växt av bakterier i urinen

4 Asymtomatisk bakteriuri (ABU)
Kvinnor: > 10*5 cfu/ml med samma bakteriestam i två på varandra följande urinodling från mittstråleurin Män: > 10*5 cfu/ml av en bakteriestam från mittstråleurin ABU ska normalt inte behandlas

5 KAD Alla patienter med KAD har bakteriuri
Att kontrollera nitritpositivitet i dessa fall är bortkastad tid/peng Ren intermittent kateterisering (RIK)

6 Är dessa tecken på UVI? Urinen luktar illa? Förvirrad patient
Äter inte Vill bara sova Grumlig urin

7 Primärpatogener Kan ge upphov till infektioner vid normala urinvägar
E.coli (> 10%, män 60%, kvinnor 80%) Staphylococcus saprophyticus (1-10%)

8 Sekundärpatogener Ofta vid vårdrelaterad, rediciverande, komplicerad UVI
1-10% Enterobacter spp Enterococcus spp Klebsiella spp U Proteus mirabilis U Pseudomonas aeruginosa Jästsvamp* 0,1-1% Citrobacter spp Morganella morganii U Proteus vulgaris U Serratia spp Staphylococcus aureus*

9 Tveksamma patogener Blåspunktion för att vara säker - kan vara kolonisatörer, föroreningar, infektionsorsakande 1-10% KNS GBS* 0,1-1% Acinetobacter Stenotrophomonas maltophilia Pseudomonas spp

10 Oftast uretra- eller genitalflora
Alfa-streptokocker (pneumokocker) Gardnerella vaginalis Lactobacillus spp M.fl.

11 Signifikant växt? Mängden bakterier Vilken art Hur man tagit provet
Blåspunktion (10*2 cfu/ml) Engångskaterisering (10*3 cfu/ml) Mittstråleprov (10*3-10*5 cfu/ml) Bäcken, påsprov, felaktigt taget KAD-prov

12 Provtagningsproblem Urinodlingar består sällan av en enda art
Provtagningsanvisningar Mittstråleprov 4 timmars inkubation eller mer Förvaring Ifyllning av remiss Prov som är äldre än 48 tim har sällan något kliniskt värde

13 Data vi behöver för att kunna tolka fynden
Har patienten några besvär? Hur svår är infektionen? Vad behandlas patienten med? Patientfaktorer: Diabetes, graviditet, allergier mot antibiotika, bärarskap av multiresistenta bakterier, katetrar Vård/vistelse i utomnordiskt land

14 Resistensbestämning Utförs vanligtvis endast om växten bedöms som signifikant Frikostigare om data finns som talar för att patient t.ex. är svårt sjuk eller saknar försvar Att en resistensbestämning utförts är inte samma sak som att man ska behandla

15 Hur lång tid tar det att få svar på en urinodling?
1 dag om patienten ej har feber eller komplicerande faktorer Krävs det utvidgad resistens, förlängs tiden med ytterligare 1 dygn

16 Annan diagnostik Nitrittest
Gramnegativa bakterier kan Sensitivitet 50-80% Specificitet nära 100% Chockrosa om positivt - felavläsningar Betänk i vilken population testet används. Behandla patienten och inte testresultatet

17 Falska nitrittester Falskt negativa För kort blåsinkubationstid
Låg bakteriekoncentration Bakterier kan ej omvandla nitrat till nitrit eller fortsätter nedbrytningen till ammoniak/kväve (t.ex. Pseudomonas) Nitratfattig kost, C-vitaminintag

18 Falska nitrittester forts.
Falskt positiva Lång tid mellan provtagning och undersökning Läkemedel som rödfärgas i sur miljö Bakterier som inte växer vid “vanlig” urinodling


Ladda ner ppt "Bakterier som orsakar urinvägsinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser