Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte Kartlägga systematiska översikter som utvärderar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte Kartlägga systematiska översikter som utvärderar"— Presentationens avskrift:

1 Syfte Kartlägga systematiska översikter som utvärderar behandling vid luftvägsinfektioner hos barn, för att tydliggöra vilken vetenskaplig kunskap och vilka kunskapsluckor som fältet rymmer. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag och ska inte ses som en behandlingsrekommendation

2 Vilket är det centrala budskapet i rapporten/riktlinjen?
Många behandlingar som används till barn med luftvägsinfektioner har inte utvärderats i systematiska översikter med hög eller medelhög kvalitet Det finns vetenskaplig kunskap inom vissa delar av området men kunskapsluckorna är många.

3 ● = Finns, ▪ = Saknas Att vetenskaplig kunskap finns betyder att en systematisk översikt med hög eller medelhög kvalitet visar att behandling har eller saknar effekt.

4 Vilka patientgrupper berörs?
Barn och ungdomar med luftvägsinfektioner. Infektioner i luftvägarna är de vanligaste infektionerna hos barn upp i skolåldern och 7-10 infektioner per år anses normalt. De flesta luftvägsinfektioner är ofarliga virusinfektioner som går över utan behandling. Barn i åldern 1–7 år får dock betydligt fler antibiotikabehandlingar än äldre barn och vuxna. Denna grupp får dessutom oftare läkemedel mot feber och andra symtom.

5 Hur gör vi i regionen i dag?
Förhoppningsvis följs gällande medicinska riktlinjer som bygger på och hänvisar till Stramas och Läkemedelsverkets nationella behandlings- rekommendationer (”regnbågshäftet”) och Region Kronobergs ”Rekommenderade läkemedel för barn”

6 Behöver vi ändra något i regionen som följd av rapporten?
Nej Fortsätta följa nationella och lokala riktlinjer. Vara återhållsamma med antibiotika när det inte är nödvändigt. Uppmuntra till att studier genomförs för områden där kunskapsluckor finns.


Ladda ner ppt "Syfte Kartlägga systematiska översikter som utvärderar"

Liknande presentationer


Google-annonser