Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU-rapport Behandling av depression hos äldre Medicinsk grupp Äldre 2015-05-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU-rapport Behandling av depression hos äldre Medicinsk grupp Äldre 2015-05-05."— Presentationens avskrift:

1 SBU-rapport Behandling av depression hos äldre Medicinsk grupp Äldre 2015-05-05

2 Centrala budskapet Det finns otillräckliga studier om nytta och risk med behandling av depression hos äldre Många äldre blir inte tillräckligt hjälpta av läkemedelsbehandling Lång underhållsbehandling (1 år) till de som har effekt av behandlingen Duloxetin (cymbalta) har utvärderats specifikt vid recidiverande depression hos äldre och är något bättre än placebo men ger ofta biverkningar

3 Problemlösningsterapi (en enklare form av KBT) kan minska symtomen Viktigt att följa upp och ompröva behandlingen

4 Bakgrund Depression är vanligt, särskilt bland de äldsta En heterogen symtombild gör det mer svårupptäckt SSRI har inte kunnat visa bättre effekt än placebo Mycket få studier på de äldsta samt vid samsjuklighet.

5 Gruppens slutsatser Viktigt med individuell utvärdering och omprövning av behandlingen Äldrepsykiatrin rekommenderar GDS 15 (eller 20). Enligt socialstyrelsen är denna framtagen för screening av depression och inte för uppföljning av behandlingseffekt. Det finns inget i denna rapport som ger anledning att ändra de gällande läkemedelsrekommendationerna

6 I regionen finns riktlinjer kring depression men inte specifikt hos äldre Hur ser tillgången till psykoterapi ut?


Ladda ner ppt "SBU-rapport Behandling av depression hos äldre Medicinsk grupp Äldre 2015-05-05."

Liknande presentationer


Google-annonser