Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU-rapport Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU-rapport Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden."— Presentationens avskrift:

1 SBU-rapport Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden

2 82 systematiska översikter inkluderades varav 40 bedömdes ha hög och medelhög kvalitet

3 Vad vet vi egentligen om barn- och ungdomstandvården? Stort behov av forskning Många metoder saknar evidens Forskning saknas eller har för låg kvalitet Kanske är dagens metoder de rätta- men vi vet inte om de är effektiva,säkra eller vilken metod som är mest kostnadeffektiv

4 Områden som SBU gått igenom Tandvårdsrädsla Kariesriskbedömning och kariesdiagnostik inklusive radiologiska tekniker Förebyggande och ickeinvasiv behandling av karies i primära och unga permanenta tänder Biverkningar vid lokalt bruk av fluormedel för kariesprevention Tandvård för barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom

5 Områden som SBU gått igenom Invasiv behandling av karies i primära och unga permanenta tänder Prevention och behandling av tandlossning Hantering av tandutvecklings- och mineralisationsstörningar

6 Vilket är det centrala budskapet i rapporten/riktlinjen? Budskapet i rapporten är att vi vet för lite om hur vi på bästa sätt ska behandla och ta hand om barn och ungdomar i tandvården. Det är en viktig kunskap som behöver medvetandegöras.

7 Vilka patientgrupper berörs? Barn och ungdomar upp till 18 år

8 Vilka verksamheter berörs? Såväl Folktandvård som privattandvård som behandlar barn och ungdomar. Översikten tar upp de viktigaste behandlingarna inom området och många metoder saknar evidens. Tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen är den enda vetenskapligt belagda metoden mot karies hos barn och ungdomar.

9 Hur gör vi i landstinget i dag? Dagens metoder kanske är de rätta – men vi vet inte om de är effektiva, säkra eller vilken metod som är mest kostnadseffektiv.

10 Vad av det vi gör bör vi fortsätta me? Tandborstning med fluortandkräm två gånger om dagen vet vi är en effektiv metod för att förebygga karies. Det behövs en kraftsamling för mer forskning inom barntandvården. 2 cm tandkräm - 2 gånger dagligen - i 2 minuter dvs 2 X 2 X 2

11 Vad av det vi gör bör vi sluta göra? Att vi inte vet vad som är den mest effektiva metoden behöver inte betyda att vi gör fel i dag. Men så länge vi har så många kunskapsluckor så bör det finnas ett gemensamt ansvar att utvärdera vården.

12 Vad bör vi eventuellt införa? Barntandvården behöver komma med i tandhälsoregistret och det behövs nationella riktlinjer för barn- och ungdomstandvård. Regeringen har tillsatt en utredning som ser över den statliga tandvårdsförsäkringen där dessa frågor finns med.

13 Vilka befintliga riktlinjer behöver ev. uppdateras? Medicinsk grupp tandvård har tillsammans med Folktandvårdens pedodontist utarbetat riktlinjer för barn- och ungdomstandvård i Region Kronoberg. Dessa riktlinjer ligger till grund för behandlingsplaneringen av barn och ungdomar oavsett om man går i Folktandvården eller till en privat tandläkare

14 Vad är prioriteringen (enligt prioriteringsmallen) på det som bör införas? De behandlingsval som bygger på säker kunskap.

15 När och hur ska uppföljning ske? Socialstyrelsen har en årlig nationell uppföljning av kariesepidemiologin för barn- och ungdomar. Region Kronoberg följer även upp kariesepidemiologin lokalt.

16 Fluorskeptisk information sprids på sociala medier Fluor är ett gift som har skadliga effekter på hjärnans utveckling, på skelettet och på sköldkörteln Fluor kan orsaka adhd En myt att fluor hjälper mot karies - kokosolja är lika bra

17 Fluor Evidens att regelbunden tillförsel av fluror på tandytan är ett effektivt sätt att minska karies Livsmedelsverkets gränsvärde för fluorid i dricksvatten är 1,5 mg fluorid per liter vatten. Barn 2 år gamla rekommenderas en klick tandkräm stor som en ärta – motsvarar om barnet sväljer hela tandkrämsklicken 0,25 mg fluorid Risken för biverkningar bedöms som försumbar


Ladda ner ppt "SBU-rapport Luckor i kunskapen om barn- och ungdomstandvård – fluor enda säkra metoden."

Liknande presentationer


Google-annonser