Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från MVG julen 2015 Justerad verksamhetsplan 2016: Nytt projekt och andra ändringar Delta i projektgrupper Annat aktuellt om vad som hänt och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från MVG julen 2015 Justerad verksamhetsplan 2016: Nytt projekt och andra ändringar Delta i projektgrupper Annat aktuellt om vad som hänt och."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från MVG julen 2015 Justerad verksamhetsplan 2016: Nytt projekt och andra ändringar Delta i projektgrupper Annat aktuellt om vad som hänt och händer Lämna projektförslag inför 2017 Vi välkomnar vår nya projektledare 21 dec 2015

2 Nytt projekt om asylboenden startar nu Styrgruppen beslutade på möte i december att vi startar ett nytt projekt om asylboenden. I vårt styrdokument har vi kriterier för oförutsedda projekt, i de fall man behöver prioritera om. Och så är fallet nu. Det bedömdes som helt nödvändigt att ta med detta i verksamhetsplanen. Ett arbete har redan påbörjats på Länsstyrelsen, tillsammans med er i kommunerna, och det fortsätter nu i MVG:s regi. Det handlar främst om nätverk och stöd för arbetssätt och tolkningar. Ni kommer att få mer information om detta projekt. Det innebär att projektet om Äldreboenden antingen skjuts upp eller utgår ur verksamhetsplanen. Nytt ställningstagande om detta görs framåt sommaren då vi vet mer om behovet för arbete i projekt asylboenden.

3 Annat nytt och ändrat i VP Länsmöten för livsmedel ska vara en del av MVG:s verksamhetsplan. Och det läggs till i verksamhetsplanen för 2016. Det är viktigt att fokus ligger på de frågor som miljökontoren har behov av. Som vi tidigare berättat skjuts projektet Förorenade områden upp ett halvår, och startar hösten 2016. Då hålls utbildningar och arbetet med kommunernas inventering av pågående verksamheter förbereds. Projektet fortsätter sedan 2017. Projektet om Redlighet kött kommer även att vara ett pilotprojekt för jämställdhetsintegrering. Inte vårt projekt men för er info: Folkhälsomyndigheten har tagit bort det planerade nationella tillsynsprojektet om Bassängbad. Genomförs möjligen något kommande år istället.

4 VP-översikt med ändringarna inlagda

5 Vill ni delta i projektgrupp? Vi startar nya projekt 2016 och vi behöver deltagare till projektgrupper: Länsmöte för livsmedel. I vår. Återanvändning av avfall för anläggningsändamål: Nätverk. Start i vår. Förorenade områden. Start i höst. Fritidsbåtsprojekt. Start i höst. Redlighet kött och samtidigt pilotprojekt jämställdhet. Start i höst. Alla som är intresserade av att delta i en grupp kan anmäla sig till någon av projektledarna (spelar ingen roll till vilken). Till det nya projektet om asylboenden har vi redan en grupp.

6 Annat aktuellt Projekt inomhusmiljö har precis avslutats. En rapport om utvärdering av kursen hittar ni på projektsidan, liksom ett nytt handläggarstöd: Klagomål på inomhusmiljö. hittar ni på projektsidan Tillsynskampanj Reach pågår till och med 15 april. Märkningsprojektet har slutrapporterats, se rapport med presentation och nyhet på webben. Projekt utsläpp till vatten söker testkommuner! Ingen stor uppgift, vi vill bara att några provanvänder vårt handläggarstöd. Se denna information (pdf)Se denna information Ni har väl spanat in dokumentation och reportage från Mötesplats Goda exempel?dokumentation och reportage från Mötesplats Goda exempel Vårens chefsmöte 19 maj på GR, höstens 6-7 okt i Halland. Två utbildningar hålls i Kommunikation & bemötande, med start i januari respektive mars. Nästa år ska det göras en utvärdering av MVG för den fyraårsperiod som pågår och snart tar slut. Vi håller webben uppdaterad! www.miljosamverkanvg.sewww.miljosamverkanvg.se

7 Lämna förslag till projekt inför 2017-2018 senast 26 januari! Ni kan lämna förslag till nya projekt i stort sett under hela året, på ett särskilt formulär här. Men senast 26 januari för att komma med i beredningen av nästa VP!på ett särskilt formulär här Tänk på att projekten ska uppfylla syftet med MVG - se det reviderade styrdokumentet här – och att det ska vara noga motiverat varför det behövs På Mötesplats Goda exempel fanns en massa goda exempel på arbetssätt som kan tjäna som ett inspel till era projektidéer Här är sammanfattningen av det Önskade läget Här Och följande nyhet skrev Naturvårdsverket efter Mötesplats Goda exempel

8 Ny projektledare Vi välkomnar varmt Maria Andersson som ny projektledare för MVG! Maria börjar den 15 februari. Hon jobbar för närvarande på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg. Anna Malmros har gått på föräldraledighet och kommer tillbaka i november2016. Cecilia Lunder kommer att arbeta lite i början av året och sedan lämna över till Maria A. Vi återkommer med info om vem som gör vad i MVG och Miljösamverkan Halland under2016. Anna Malmros, Maria Nylén, Lasse Lind och Cecilia Lunder har varit projektledare i MVG 2015

9 Anna, Maria, Lasse och Cecilia tackar för ett fint år med er!


Ladda ner ppt "Aktuellt från MVG julen 2015 Justerad verksamhetsplan 2016: Nytt projekt och andra ändringar Delta i projektgrupper Annat aktuellt om vad som hänt och."

Liknande presentationer


Google-annonser