Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-221 Erosionsutredning Rönneå Åtgärdsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-221 Erosionsutredning Rönneå Åtgärdsprogram."— Presentationens avskrift:

1 2016-09-221 Erosionsutredning Rönneå Åtgärdsprogram

2 Förslag till åtgärder 2016-09-222 Kort uppsummering av utredningen Vad är det som driver erosionen i ån? Höga flöden, Översvämning, förträngningar undervattensslänter, djuphålor, stora stenar, åkrökar, utströmmande grundvatten, vågor mm Vilka är de mest utsatta områdena? Risk & Konsekvens Metodlösningar –Stålspont, Gabioner, Stenfyllning, Biologiskt skydd Vad säger lagen? –Tillstånd från Mark & Miljödomstolen

3 Förslag till åtgärder 2016-09-223 ÅtgärdAnsvarTidBudget Information Utredningen i sin helhet upplagd på kommunens hemsidaKLKJan 2014 Sammanfattning av utredningen i en ”broschyr”/ presentation inklusive sammanställning av metodlösningar KLKJan 2014 Utskick till de mest berörda fastighetsägarna samt inbjudan till informationsmöte med kommunen KLKJan 201410 kkr Mallar, länkar och anvisningar för att underlätta ansökan om åtgärder till Mark & Miljödomstolen, kommunen mfl KLKFeb 2014 Övergripande insatser Beaktande av resultaten från erosionsutredningen i samband med planarbete StarkKontinuerligt Uppdrag (budget) till TK att genomföra löpande besiktning och rensning av ån från nerfallna träd eller träd som riskerar att falla och annan växtlighet. Gäller för de delar som är kommunal mark TK2014--Förutsätter tilläggsbudget Beslut om hur området vid kolonierna skall hanteras som riskerar att bli en ö om inte åtgärder genomförs KSAU SBJuni 2014 Detaljstudier av de sträckor som har högst riskklass för åtgärdsförslagKLK2014100 kkr Beakta erosionsutredningens slutsatser i RönneåprojektetKLK2014-- För att underlätta ansökan till Mark & Miljödomstolen kan med fördel kommunen genomföra en underliggande naturinventering, botteninventering och hydraulisk utredning som kan nyttjas av fastighetsägare KLK2014-15Uppskattad kostnad ca 500 kkr


Ladda ner ppt "2016-09-221 Erosionsutredning Rönneå Åtgärdsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser