Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Idé- beskrivning Styrgrupps- beslut Bemannings- process Projekt- genomförande Avslut/ implementering Projekt- uppstart Nej Ja Idélogg Projektmodell för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Idé- beskrivning Styrgrupps- beslut Bemannings- process Projekt- genomförande Avslut/ implementering Projekt- uppstart Nej Ja Idélogg Projektmodell för."— Presentationens avskrift:

1 1 Idé- beskrivning Styrgrupps- beslut Bemannings- process Projekt- genomförande Avslut/ implementering Projekt- uppstart Nej Ja Idélogg Projektmodell för MSL

2 2 Checklista för MSL projekt Idébeskrivning -Idé kommer in -Idélogg uppdateras -Ta fram en idébeskrivning enligt mall -Förbered idébeskrivning för styrgruppsbeslut Stygruppsbeslut -Idé presenteras för styrgrupp -Beslut om avslag – uppdatera idélogg -Beslut om uppstart av projekt gå vidare till bemanning Bemanningsprocess -Kontakta initiativtagare av idé om de ska ingå i projekt -Kontakta övriga tänkbara intresserade kommuner – sälj in idé eska resurser. -Räkna ihop mängden av kommunen tillsatta/avsatta resurser och typ av resurser som finns att tillgå för aktuell idé. -Deltagande kommuner utser en ansvarig operativ kontaktperson, att vara delaktig i projektet. -Om tillräckliga resurser ges personellt och tidsmässigt kan projektet startas. -Bedöm utifrån tillgängliga resurser om idén är möjlig att omsätta i projekt, om så inte – återkoppla till styrgrupp och idélogg. Projektuppstart/initiering -Kontakta kontaktpersoner ev. kalla till arbetsmöte -Upprätta en projektplan utifrån idébeskrivning -Projektplan presenteras för styrgruppen -Kalla till uppstartsmöte Uppstartsmöte: -Redogör för projektet utifrån idébeskrivning -Presentera förslag till projektplan -Formalia – beskriv hur projektet ska administreras, återkoppling, tidsplan mm -Fastställ projektplan, roller, ansvar och befogenheter för projektdeltagarna. -Bemanna med sammankallande/kontaktpersoner och bilda arbetsgrupper. Projektgenomförande -Projektet genomförs enligt den projektplan som fastställts vid uppstartsmötet Projektets avslut/implementering -I samband med avslut av projekt ska resultatet avrapporteras till styrgruppen för formellt mottagande/beslut/avslut -Projektet avslutas, idélogg uppdateras.

3 3 Idébeskrivning Projektidé: Bakgrund: Effektmål: Vad ska levereras: Omfattning (avgränsning): Intressenter: Bemanning / behov: Tidsplan:

4 4 KommunAnsvarig kontaktperson för projektet Tid / Dagar KommunAnsvarig kontaktperson för projektet Tid / Dagar BotkyrkaSollentuna EkeröSolna HaningeStockholm HuddingeSundbyberg JärfällaSödertälje LidingöSRMH NackaTyresö NorrtäljeUpplands Bro NykvarnUpplands Väsby NynäshamnVallentuna SalemVärmdö SigtunaÖsteråker Bemanning delprojekt:…………..................

5 5 Projektplan Bakgrund / idébeskrivning, deltagarinformation Vilket resultat ska uppnås / Mål Metod Bemanning - ansvariga - kontaktpersoner - projektgrupp Avrapportering Vem godkänner/tar emot resultatet, beslutsgång Rutin för ändrade förutsättningar Presentation av resultat Hur ska implementering av resultatet gå till Tidsplan


Ladda ner ppt "1 Idé- beskrivning Styrgrupps- beslut Bemannings- process Projekt- genomförande Avslut/ implementering Projekt- uppstart Nej Ja Idélogg Projektmodell för."

Liknande presentationer


Google-annonser