Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planeringsunderlag för klimatanpassning och klimat- och energi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planeringsunderlag för klimatanpassning och klimat- och energi"— Presentationens avskrift:

1 Planeringsunderlag för klimatanpassning och klimat- och energi

2 Planeringsunderlag avseende klimatfrågor
23. Länsstyrelserna ska utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag tillgrund för kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. I uppdraget ingår att belysa hur gröninfrastruktur kan utnyttjas för att minska sådana risker. Planeringsunderlaget ska lämnas till respektive kommun i länet och till Boverket senast den 31 oktober 2016.

3 Planeringsunderlag eller vägledning?
Planeringsunderlag – redovisar förhållanden som är viktiga för fysisk planering. Vägledningar – information om hur planering ska gå till. Länsstyrelsen jobbar både med planeringsunderlag och med vägledningar. Planeringsunderlag ska peka ut ett geografiskt avgränsat område där vissa förutsättningar gäller. Det behöver inte ligga en analys bakom ett planeringsunderlag. En vägledning kan mer ge stöd för hur man kan planera för vissa typområden. För en vägledning kan det ligga en analys bakom där man har sammanvägt olika faktorer och kommit fram till hur planering i ett visst typ av område kan gå till och vad som är lämpligast. Ibland är det svårt att skilja på dessa två, då de kan gå in i varandra. En karta som oftast är ett planeringsunderlag kan ha en analys bakom sig där vissa saker är utvalda att visas eller förstärkas. Samma som en vägledning kan vara ren fakta och statistik som måste tas hänsyn till i den fysiska planeringen.

4 >>>>>>>Exempel planeringsunderlag
2,5m (rh00)= 3,03m (rh2000) 2,0m (rh00)= 2,53m (rh2000)

5 Vägledningar<<<<<<<<
Denna redovisar hur planeringen kan gå till för att uppnå ett visst mål.

6 Checklista för klimatanpassning i fysisk planering
Ska användas av planhandläggare när de bedömer att den är relevant. Utgår från 4 olika klimatteman: varmare temperaturer, ökad nederbörd, stigande hav/vattendrag, ras- skred och erosion. Svarar på om en viss faktor är med, inte kvalitén. NYHET! Denna är mer av typen vägledning. Är en vägledning för att uppmärksamma planeraren på vilka faktorer som är viktiga för att skapa klimatanpassad samhälle. Togs från början fram med utgångspunkten att den ska hjälpa våra egna planhandläggare i granskningen av ÖP och DP för att se om dessa har tagit med ett klimatanpassningsperspektiv.. Men kan användas lika bra av den som tar fram en plan.

7 Översiktsplan Checka mot listan om det är en frågeställning som bör ställas i planen. I antecknignar kan man skriva in hur man ser på det och varför det tas med. Olika kolumner: frågeställningen, varför är det viktigt, en laghänvisning för att se var du kan hitta stöd för detta i lagen/ eller krav eller möjlighet Sedan en ”antecknignar till yttrandet” men kan lika gärna vara anteckningar till ”planen.”

8 Detaljplan

9 Diskutera i grupper och skriv ner på arken!
Saknar du någon typ av underlag inom klimatanpassning eller klimat- och energi? Har du förslag till en bättre utformning på ett planeringsunderlag än de som finns på listan? Vilken detaljeringsnivå är mest behjälplig?

10 Kontaktinformation: Karin von Sydow e-post: karin. von
Kontaktinformation: Karin von Sydow e-post:


Ladda ner ppt "Planeringsunderlag för klimatanpassning och klimat- och energi"

Liknande presentationer


Google-annonser