Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Policy, riktlinjer, handlingsplan för resor och fordon i tjänsten 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Policy, riktlinjer, handlingsplan för resor och fordon i tjänsten 2014"— Presentationens avskrift:

1 Policy, riktlinjer, handlingsplan för resor och fordon i tjänsten 2014
Slutkonferens 23 april 2014 Länsstyrelsen Ewa Lundgren, Fordonsenheten Riikka Vilkuna, Miljöstrateg Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

2 Klimat- och energiplan
Grunden i Klimat- och energiplanen, antagen av KF : Energin för kommunens transporter minskar med 15 % till utgången av 2014 med 2009 som basår Energin för kommunens transporter minskar med 30 % eller till utgången av 2020 med 2009 som basår För att uppnå dessa mål finns åtgärder i handlingsplanen: Utarbeta riktlinjer för att effektivisera resandet och att nå miljö- och kostnadsvinster Energieffektiviseringsstöd fås – resultat ska uppvisas Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

3 Projektet Målen var att:
Minska körningen med privata bilar med 10 % km Minska användandet av hyrbilar med 10 % km Respektive 10 % lägre CO2 och kWh, basår 2011 Utredning genomförd av Trivector med syfte att granska: Behov och dimensionering av bilpool Administrering av systemet (hur göra mindre personberoende) Är debiteringsmodellen rätt Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

4 Rese- och fordons- policy
Antagen av KF Policyn ska Styra medarbetarnas tjänsteresor mot ett mer kostnadseffektivt, trafiksäkert och klimatanpassat färdsätt Ge alternativ till resande, t ex resfria möten via telefon/video/webbkonferens Reducera bilresande till förmån för kollektiva färdmedel, cykel & promenader Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

5 Riktlinjer Antagna av KS 2013-12-19
Skapa resbeteende som bygger på kunskap och ett gemensamt förhållningssätt Anger hur vi ska agera för att uppnå mål och intentioner Följa upp: körda mil, kostnader, användning av egen bil, hyrbil, resor med kollektivtrafik, förbrukning drivmedel m.m. Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

6 Förväntade effekter Minskade kostnader
Minskad klimatpåverkan genom noga övervägda tjänsteresor Ökad användning av kollektiva färdmedel Ökad användning av alternativa mötessätt Reducerad användning av privatbil i tjänsten Ökad användning av kommunens bilpool Allmänt ökad medvetenhet om resande som miljöbelastande faktor Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

7 Statistik år 2013 (jmf 2011) Bokningsbara bilar i bilpool – 7 stycken (6 stycken) Fordonsenheten 108 (101) fordon, personbilar 82 (73) Förbrukningen drivmedel minskat 3,4 % - antal mil ökat med 6 %. Fler mil per liter. Kollektivtrafik, tåg kr ( ) +1,5 % Reseersättning egen bil kr ( ) -0,8 % Hyrbilar kr (?) Går åt rätt håll! Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

8 Åtgärder Mål: bilar bokningsbara vid fler utgångspunkter, bilpoolsystem Zenit bilpoolsystem infört 1 april 2014, bra feedback! Fler bokningsbara cyklar Information till enheter om policy mm muntligt vid möten Förändring resbeteende - påverkan också vid personliga möten Information om utökade möjligheter om tåg - buss (TiM) Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

9 Uppföljning 2015 Effekterna av förändringen 2014 följs upp
Kollektivtrafik: används den mer? Bilpoolsystem Antal bilar i bilpool, antal bilpoolspunkter Egen bil… osv Fortsättning 2015, 2016 >>> Lätta lastbilar ska granskas lika som personbilar Fordonsenheten, Ewa Lundgren,

10 Hinder och framgångsfaktorer
Förändring alltid svårt - vanans makt Organisationen otydlig i praktisk tillämpning Tjat och hård fakta, uppföljning A-O! Fler personer inblandade – förståelse och tryck från olika håll Ekonomi – miljöaspekter – förenkla användningen Fordonsenheten, Ewa Lundgren,


Ladda ner ppt "Policy, riktlinjer, handlingsplan för resor och fordon i tjänsten 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser