Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Vad är ett fiskevårdsområde?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Vad är ett fiskevårdsområde?"— Presentationens avskrift:

1 - Vad är ett fiskevårdsområde?
Svartåns fvo - Vad är ett fiskevårdsområde?

2 Några klargöranden Inte någon form av expropriering av fiske!
Inte något som gör att det allmänna kan bestämma över fisket! Inte något som hindrar fiskerättsägarna att förvalta fisket! Inte något som hindrar fiskerättsägarna att fiska! Syftar till att stödja fiskerättsägarna!

3 Syfte ”I syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen kan enligt denna lag fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter sammanföras till ett fiskevårdsområde och fiskerättsägarna inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening.”

4 Området Biologiskt avgränsat, gärna hela avrinningsområden
Lämpligt för fiskevård

5 Förening Förening bildas för förvaltningen Styrelse
Får inte bedriva verksamhet som är främmande för syftet

6 Nackdelar Inte 100 % handlingsfrihet

7 Fördelar Samordnad förvaltning Lättare att bedriva fisketillsyn
Lättare att skapa nytta för ägarna Lättare att hantera gemensamma frågor Lättare bedriva fiskevård Ger mervärde för ägarna och lokalsamhället - Avkastning - Fiskemöjligheter - Möjlighet till rationellt nyttjande m.m.

8 Erfarenheter Ordning och reda Bra för fiskevården Ger bättre fiske
Ger mervärde till landsbygden och lokalsamhället ”Effektiviteten” beror av engagemang Ytterst sällan någon är negativ till fvo

9 Bildandeprocessen Ansökan till Länsstyrelsen
Lst finner att ägarna är ense eller att förrättning ej erfordras Lst utser förrättningsman Förrättningsmannen (FM) upprättar: Förslag till områdesindelning och stadgar Preliminär fiskerättsförteckning FM kallar fiskerättsägarna till sammanträde Förrättningssammanträde FM:s utlåtande Fiskerättsägarna bereds tillfälle att inkomma med erinringar över förrättningsmannens utlåtande Lst beslutar Första fiskestämman Stadgar och styrelse

10 Upplösning Länsstyrelsen får besluta att ett fiskevårdsområde ska upphöra och fiskevårdsområdesföreningen upplösas om ägarna av fisket mera allmänt motsätter sig en fortsatt samverkan, förhållandena har ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på föreningens verksamhet, eller fiskevårdsområdesföreningen allvarligt missköter förvaltningen av fiskevårdsområdet. Beslut om upplösning enligt första stycket 1 får meddelas tidigast tio år från det att beslutet om bildande av fiskevårdsområdet vann laga kraft.


Ladda ner ppt "- Vad är ett fiskevårdsområde?"

Liknande presentationer


Google-annonser