Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Patientförening för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Patientförening för."— Presentationens avskrift:

1 Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Patientförening för att minska skillnader i hälsa Ansvarig: Malin Lundberg uppföljning 20160229 Datum: Februari 2016 Bakgrund – vilken är bakgrunden till valt förbättringsområde? Ensamhet är den största sjukdomsframkallande faktorn för äldre och redan 2012 genomförde Nässjö Läkarhus en intervju där det framkom att flertalet patienter kände sig ensamma och att aktiveringen inte var tillräcklig, För djupare bakgrunde se bifogad sammanfattning av den intervjustudie som genomfördes 2012. Flertalet andra faktorer framkom i undersökningen som ligger till grund för vår satsning. 27 % var inte nöjda med deras sociala umgänge och hela 60% var inte nöjda med den aktiveringen som de utförde. Under 2015 gjorde vi satsningen på patientföreningen fullt ut vilket medförde att vi i slutet av året hade 74 medlemmar, genomfört 4 träffar, 37% i föreningen upplevde att de skaffat nya bekanta genom vikari. Syftet är att med att bekämpa ensamheten är att eliminera en sjukdomsframkallande faktor och förebygga ohälsa som orsakas ab ensamhet och avsaknad av integrering i samhället. Nuvarande situation - hur gör vi idag och hur ser våra resultat ut? Nuläget ser ut att patienterna upplever en ensamhet och flertalet patienter är änkor/änkemän har inga barn i närheten och saknar det sociala kontaktnätet. Nuläget är att vi har en stor andel födda med utländsk bakgrund som är en rörlig målgrupp vilket medför att det kan vara svårt att skapa sociala kontakter med svenskfödda och bredda kunskapen i det svenska språket och den svenska kulturen. Vi erbjuder i dagsläget aktiviter för äldre men önskar bredda denna målgrupp, integrera övriga intressenter, skapa en mer självgående förening utan vårt direkta arbete. Analysera– vad visar resultaten av de testade förändringarna? Hur tolkar vi dem? Analys - Vilka är våra problem och varför? Vilka förändringa ska prioriteras? Förutsättningarna för våra patienter ser olika ut och det vi siktar till är att försöka jämställa förutsättningarna både mellan de äldre och de utlandsfödda individerna. Vi önskar kunna skapa förutsättningar för utbytet mellan dessa samhällsgrupper och samtidigt arbeta för att öka aktiviteten, genom att ge dem samma kunskap, öka deras medvetenhet, stödja dem till aktivering samt följa upp dem. Vi siktar till att genomföra samtliga förändringar i en strukturerad takt tillsammans med föreningen och även se över hur det hela skall gå till genom att inkludera den nuvarande föreningen i planeringen. Antalet medlemmar följer vi genom medlemsregistret och där registreras det även om patienten är utlandsfödd vilket medför att vi kan se om den andelen ökat från basmätningen. Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras? -Skapa en styrelse som driver föreningen. -Fortsätta eftersträva att minska ensamheten -Inkludera andra målgrupper i första hand personer med utländsk bakgrund. -Ta med Nässjö Kommun och föreningar i ett bredare perspektiv för att skapa en bättra plattform. Se PGSA hjul Mål - vad vill vi uppnå? Målet är att minska ensamheten, inkludera personer med utländskbakgrund för att skapa ett brett social nätverk, förbättra kunskapen kring andra kulturer och bakgrunder, minst 60 deltagare per aktivitet, samt att alla som är medlemmar i föreningen skall delta i minst en aktivitet per år. Sikta till den grundläggande målsättningen två generationer ett tak.


Ladda ner ppt "Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Patientförening för."

Liknande presentationer


Google-annonser